Sociaal agogisch verzorgende: competent in zorg én begeleiding

  • 11 min.
  • Overige

Inhoud

  • Inleiding
  • De totstandkoming van het leerplan.
  • Duur en inhoud van de opleiding en integratie van sociaal-agogische en verzorgende aspecten.
  • Conclusie
  • Tips
Ouderen, chronisch zieken, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, Mensen die zorg én begeleiding nodig hebben. Een deel van hen ontvangt die zorg en begeleiding thuis, in de eigen orngeving.Voor een ander deel zal een zorginstelling de uiteindelijke woonomgeving zijn of worden.

Inleiding

In welke setting dan ook; het betekent dat de zorg en begeleiding zich meer en meer richt op een prettig woon- en leefklimaat voor de cliënten. Waar cliënten geholpen worden bij de verzorging én zich ondersteund voelen bij levensvragen. Die geholpen worden bij huishoudelijke

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?