Onderwijs en gezondheidszorg: dynamiek verzekerd

  • 2 min.
  • Redactioneel

Voor u ligt het laatste nummer van dit jaar. Afgaande op alle berichten, kan ik alvast een eerste oorspelling doen voor het nieuwe jaar: ook in 2006 zal er veel te lezen en te discussiëren zijn over ntwikkelingen in de gezondheidszorg die van invloed zijn op het onderwijs en omgekeerd. Per 1 anuari het nieuwe zorgstelsel, de verdere invoering van DBC’s, vraaggestuurde zorg, evidencebased handelen, competentiegericht opleiden en toetsen, aandacht voor de multiculturele samenleing, wonen zorg en welzijn. Instellingen, opleidingen en beroepsverenigingen zullen hun samenwerking nog verder moeten verstevigen om vorm te geven aan de gevolgen hiervan voor de inzet van de verschillende beroepsbeoefenaren.
In dit nummer is een aantal praktijkverhalen bijeengebracht; zowel uit het MBO, het HBO en de praktijk. Hierdoor ontstaat een mooi beeld van de veelzijdigheid en creativit

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?