Redactioneel

  • 1 min.
  • Redactioneel

In dit themanummer ‘Werkplekleren binnen de beroepskolom gezondheidszorgonderwijs’ wordt vanuit diverse perspectieven beschreven hoe de werkplek een betekenisvolle leerplek is. Leren op de werkplek is de oudste manier om een beroep te leren en is bekend als apprenticeship-perspectief. Het apprenticeship-perspectief is afgeleid van het gildenmodel, waarin de meester-gezel relatie centraal staat. De meester (praktijkopleider) wijdt de gezel (student van de beroepsopleiding) in het werk van de meester in. Het onderwijs vanuit het apprenticeship-perspectief sluit aan bij drie belangrijke sleutelfactoren die het leerproces identificeren als een actief, sociaal en authentiek proces, dat als volgt verloopt:
(1) de authentieke praktijken geven vorm aan het curriculum van studenten;
(2) de student heeft in de beroepspraktijk toegang tot vele activiteiten en tot functionarissen;
(3) de studenten worden door actieve deelname aan de beroepspraktijk lid van de werkgemeenschap.
In dit themanummer wordt gestart met het benoemen van dilemma's, vervolgens wordt de verbinding gelegd tussen de onderwijspraktijk en arbeidspraktijk, daarna staat het perspectief van coaching van leerprocessen op de werkplek centraal en het hiermee samenhangende leerklimaat en ten slotte wordt het perspectief van de leerwinst en de doorstroom binnen de arbeidspraktijk besproken. De redactie hoopt met dit themanummer een bijdrage te leveren aan concepten en perspectieven rondom werkplekleren binnen gezondheidszorgopleidingen.

Namens de redactie van Onderwijs & Gezondheidszorg, Henk Ritzen (hoofdredacteur)