Palliatieve zorg in het HBO-V-curriculum

  • 12 min.
  • Overige
  • Overige artikelen

In Nederland zijn er enkele jaren geleden door de toenmalige Minister van VWS in een zestal regio's zogenoemde Centra voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg (COPZ) opgericht, met als doel de palliatieve zorg te bevorderen en een duidelijke plaats te geven binnen de gezondheidszorg. Een onderdeel daarvan was deskundigheidsbevordering van professionals op alle niveaus die betrokken zijn bij palliatieve zorgverlening, van verzorgenden tot medisch specialisten. Het doel was om door middel van scholing op verschillende niveaus de deskundigheid van de betrokken hulpverleners te verbeteren ter bevordering van de kwaliteit van palliatieve zorg in het algemeen.

Enkele jaren geleden is er via het COPZ Nijmegen een project gestart met als doel een curriculum palliatieve zorgverlening voor de HBO-V te ontwerpen. Dit project is uitgevoerd door

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?