In dit nummer
september 2021
Portretfoto (kleur) Maaike Endedijk
Interview

IN GESPREK MET MAAIKE ENDEDIJK
Hoe kunnen we werkplekleren een zetje geven?

Maaike Endedijk is adjunct-hoogleraar op het gebied van professioneel leren en technologie en voorzitter van de vakgroep Onderwijskunde bij Universiteit Twente. Haar onderzoek richt zich op zelfsturend leren op de werkplek. lees verder »

Onderzoek

Opleiden voor de toekomst

De ontwikkelingen in de zorgsector, zoals langer zelfstandig thuis wonen en het dreigende tekort aan (informele) zorgverleners, bieden kansen voor het inzetten van technologie. Dit vraagt van (toekomstige) zorgmedewerkers dat zij kunnen en willen werken met technologie. Dit onderzoek heeft als doel om inzichtelijk te maken welke behoeften betrokkenen bij het opleiden van toekomstige zorgmedewerkers hebben om hen toe te kunnen rusten voor het beroepenveld van de toekomst. lees verder »

Hoe denken studenten verpleegkunde over de dood en sterven?

Verpleegkundigen zijn vaak aanwezig bij het stervensproces om de stervende en de familie te ondersteunen. Er is weinig onderzoek gedaan naar de persoonlijke gevoelens van verpleegkundestudenten met betrekking tot dood en sterven. lees verder »

Het effect van een virtuele simulatieomgeving op leerprestaties

Het gebruik van virtuele simulatieomgevingen biedt in potentie een veilige leeromgeving voor verpleegkundestudenten om kennis en vaardigheden op te doen. Het maakt het mogelijk om kennis te verfijnen en toe te passen, zonder het risico van eventuele schade voor patiënten. lees verder »

Foto (kleur) Edith Steenbakkers en Lidy van der Velden
De ontmoeting

Project ‘Leerklimaat’ betrekt alle medewerkers bij studentbegeleiding

Edith Steenbakkers en Lidy van der Velden zijn allebei praktijkopleider bij Joris Zorg, een VVT-organisatie in De Kempen (Noord-Brabant). Samen zetten ze het project ‘Leerklimaat’ op poten. lees verder »

Column

Leren leren

Tijdens de eindexamenperiode word ik altijd weer teruggebracht naar mijn eigen schooltijd. Urenlang studeerde ik; de lesstof markeren, samenvatten en weer herlezen. Wist ik toen maar hoe je effectief leert; dat had een hoop tijd, frustratie en onvoldoendes gescheeld. lees verder »

Leren

Dit voorjaar had ik het genoegen om deel te nemen aan een aantal nationale en internationale visitatietrajecten. Ik doe dat altijd graag; het is een eer om bij een andere opleiding in de keuken te mogen kijken. lees verder »

Best practices

SHADOWEN ALS METHODE IN HET INTERPROFESSIONEEL OPLEIDEN
Verpleegkunde en Sociale Studies kijken door elkaars ogen

Studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Sociale Studies hebben bij elkaar in de keuken gekeken met de methodiek shadowen. Ze maakten kennis met elkaars beroepspraktijk door de ander te shadowen in zijn of haar werk. lees verder »

Leerpraktijk

HEEL SILVEREIN-SANTVOORDE LEERT!
Hoe het leren van studenten een hele locatie in beweging zet

Het leerhuis Silverein-Santvoorde is gestart vanuit het uitgangspunt dat het leren van studenten plaatsvindt dichtbij de cliënt, dichtbij het team en op de locatie. Theorie en praktijk zijn zo direct met elkaar verbonden. Daarnaast hadden MBO Amersfoort en de locatie Santvoorde de wens om een beweging in gang te zetten die ertoe leidt dat zowel studenten als alle vaste medewerkers dagelijks leren tijdens het werk. Met elkaar en ook van elkaar. lees verder »