Colofon

Redactie

Redactiesecretariaat 
redactie@onderwijsengezondheidszorg.nl 
BPM Medica 
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam

Jacqueline Dijkstra
Jacqueline Dijkstra (hoofdredactie)

Jacqueline Dijkstra werkt bij de Hogeschool Utrecht als docent Verpleegkunde. Zij houdt zich naast lesgeven, vooral bezig met praktijkleren (stages), onderwijsontwikkeling en het thema zorg en technologie. Daarnaast is zij bestuurslid van de V&VN.

Joke van Alten
Joke van Alten

Joke van Alten is sinds 2004 zelfstandig ondernemer met Leren in Bedrijf. Joke houdt zich met name bezig met de aansluiting tussen beroepsonderwijs (mbo en hbo) en werkveld en met leren op de werkplek binnen zorg en welzijn. Verder hebben online leren en de inzet van zorg- en leertechnologie haar speciale aandacht.

Ineke van Aken
Ineke van Aken

Ineke van Aken is adviseur bij SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. Als redacteur van O&G heeft zij het leren in de praktijk binnen het MBO als aandachtsgebied.

Rob Schrijver
Rob Schrijver

Rob Schrijver werkt bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen als docent Verpleegkunde. Hij houdt zich naast lesgeven, bezig met het begeleiden van studenten bij onderzoek, is studieloopbaanbegeleider en heeft als aandachtsveld het thema zorg en technologie.

Inge Pool
Inge Pool

Dr. Inge Pool is beleidsmedewerker bij de UMC Utrecht Academie. Zij houdt zich vooral bezig met Human Resource Development-vraagstukken in het ziekenhuis. Ze is betrokken bij projecten gericht op continu bekwaamheid van ziekenhuismedewerkers. Daarnaast richt zij zich op werkplekleren van studenten. In 2015 promoveerde zij op een onderzoek naar hoe en waarom verpleegkundigen blijven leren gedurende hun loopbaan en de wijze waarop leeftijd hierbij een rol speelt.

Mariël Rondeel
Mariël Rondeel

Mariël Rondeel is sinds 1999 adviseur bij Kessels & Smit, The Learning Company. De afgelopen vijftien jaar heeft zij ruime ervaring opgedaan met het ontwerpen van leerprocessen in verschillende contexten: zorg en welzijn, mbo en hbo, bedrijfsleven. Vanaf 2012 is zij kerndocent van de FCE Leergang Ontwerpen van Leertrajecten.

Astrid Schat
Astrid Schat

Astrid Schat werkt als verpleegkundig docent en onderwijsontwikkelaar bij het MBO Utrecht - Utrechtse Zorgacademie. Sinds november 2013 is zij Master of Education (MEd.) en heeft voor het behalen van de titel onder andere onderzoek gedaan naar het toepassen van social media in het MBO.