Colofon
Redactie

Redactiesecretariaat
redactie@onderwijsengezondheidszorg.nl
BPM Medica
Van Diemenstraat 344
1013 CR Amsterdam

Jacqueline Dijkstra
Jacqueline Dijkstra (hoofdredactie)

Jacqueline Dijkstra werkt bij de Hogeschool Utrecht als docent Verpleegkunde. Zij houdt zich naast lesgeven, vooral bezig met praktijkleren (stages), onderwijsontwikkeling en het thema zorg en technologie. Daarnaast is zij bestuurslid van de V&VN.

Ineke van Aken
Ineke van Aken

Ineke van Aken is adviseur bij Calibris, het kenniscentrum voor leren in de praktijk in de zorg, welzijn en sport. Als redacteur van O&G heeft zij het leren in de praktijk binnen het MBO als aandachtsgebied.

Ans Grotendorst
Ans Grotendorst

Ans Grotendorst is partner van Kessels & Smit The Learning Company en ondernemer van Maliebaan45. Haar belangstelling gaat uit naar beroeps- en onderwijsontwikkeling, in het bijzonder in de zorg. Zij was onder meer lid van de Onderwijsraad en adviseur van V&V2020 (nieuwe beroepsprofielen V&V). Sinds september 2012 is zij adviseur van de commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen (NZi, opvolger van CVZ). Ans schrijft en redigeert graag en veel.

Joke van der Meer
Joke van der Meer

Joke van der Meer was tot voor kort verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), waar zij les gaf en studenten en werkbegeleiders begeleidde tijdens de praktijkleerperiodes. Binnen de redactie heeft zij als aandachtsgebied het HBO-onderwijs.

Inge Pool
Inge Pool

Dr. Inge Pool is beleidsmedewerker bij de UMC Utrecht Academie. Zij houdt zich vooral bezig met Human Resource Development-vraagstukken in het ziekenhuis. Ze is betrokken bij projecten gericht op continu bekwaamheid van ziekenhuismedewerkers. Daarnaast richt zij zich op werkplekleren van studenten. In 2015 promoveerde zij op een onderzoek naar hoe en waarom verpleegkundigen blijven leren gedurende hun loopbaan en de wijze waarop leeftijd hierbij een rol speelt.

Mariël Rondeel
Mariël Rondeel

Mariël Rondeel is sinds 1999 adviseur bij Kessels & Smit, The Learning Company. De afgelopen vijftien jaar heeft zij ruime ervaring opgedaan met het ontwerpen van leerprocessen in verschillende contexten: zorg en welzijn, mbo en hbo, bedrijfsleven. Vanaf 2012 is zij kerndocent van de FCE Leergang Ontwerpen van Leertrajecten.

Astrid Schat
Astrid Schat

Astrid Schat werkt als verpleegkundig docent en onderwijsontwikkelaar bij het MBO Utrecht - Utrechtse Zorgacademie. Sinds november 2013 is zij Master of Education (MEd.) en heeft voor het behalen van de titel onder andere onderzoek gedaan naar het toepassen van social media in het MBO.

Tineke Schoot
Tineke Schoot

Dr. Tineke Schoot werkt als hoofddocent bij Zuyd Hogeschool. Zij is verbonden aan de bachelor Verpleegkunde en de master of Arts Therapies. Tineke was lid van de kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken en van de kenniskring Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVak). In het kader van haar promotie en ook daarna deed zij onderzoek naar cliëntgerichte zorg. Het patiëntenperspectief heeft nog steeds haar expliciete aandacht. Daarnaast houdt zij zich bezig met onderwijs in (kwalitatief) onderzoek, onderwijsontwikkeling, het thema wijkgerichte zorg en de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek.