Colofon

Over Onderwijs en Gezondheidszorg Online

OenG Online biedt digitaal toegang tot het meest recente nummer van Onderwijs en Gezondheidszorg en tot het OenG archief. OenG Online is toegankelijk voor alle leden-abonnees. Sommige artikelen zijn ook voor niet-leden open. Alle jaargangen vanaf 2003 zijn opgenomen.

OenG Online ontwikkelt zich tot een informatie- en kennisplatform voor docenten en opleiders van zorgprofessionals: van verpleging en verzorging tot het paramedisch onderwijs; van binnenschools tot buitenschools (leven-lang) leren.