Recensies

App-bespreking
Risicoscan brengt snel gezondheidsrisico’s ouderen in beeld

Risicoscan brengt snel gezondheidsrisico’s ouderen in beeld

Risicosignalering is belangrijk in de ouderenzorg. Bij een verhoogd risico op verkeerd medicijngebruik kan de zorgverlener bijvoorbeeld zijn zorg hierop aanpassen. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Zorgorganisaties zijn verplicht om risicosignalering uit te voeren. Zij gebruiken daar in de regel uitgebreide risicosignaleringslijsten voor. Een stuk sneller gaat dit met een app als Risicoscan. (...) De app is gebaseerd op de verkorte Checklist Veilige Zorg, waarmee zorgmedewerkers snel kunnen inschatten of er een gezondheidsrisico is op zeven risicogebieden: ondervoeding, medicatiefouten, depressie, huidletsel, incontinentie, vallen en mondproblemen.