Opleiding

Kansen voor onderwijs, werkveld en student
Keuzedelen in de herziene kwalificatiestructuur

Keuzedelen in de herziene kwalificatiestructuur

De herziene mbo-kwalificatiedossiers zijn gereed en verschillende onderwijsinstellingen gingen daar schooljaar 2015-2016 al mee aan de slag. Vanaf 1 augustus 2016 zijn alle mbo-opleidingen verplicht het curriculum in te richten op basis van de nieuwe kwalificatiestructuur. Aan de kwalificatiestructuur is een nieuw element toegevoegd, de zogenaamde keuzedelen. In dit artikel leest u wat een keuzedeel is, wat de implicaties zijn voor het onderwijs, het werkveld en de student en hoe u zelf de ontwikkeling van een keuzedeel in gang kunt zetten.

Informatie
Heeft u vragen over de lijst met gepubliceerde keuzedelen? Of wilt u meer informatie over de inhoud van de keuzedelen? Stuur dan uw vragen en/of opmerkingen naar info@kwalificatiesmbo.nl.
Hebt u een idee voor een nieuw keuzedeel? Contactpersoon bij SBB voor keuzedelen Zorg is Neeske Bouwknegt n.bouwknegt@s-bb.nl. Het meldformulier voor een keuzedeel kunt u vinden op: www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren- en-examineren.