Onderzoek

Continue professionele ontwikkeling gedurende een verpleegkundige loopbaan

Continue professionele ontwikkeling gedurende een verpleegkundige loopbaan

Inge Pool promoveerde 17 november 2015 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Continuing professional development across the nursing career. A lifespan perspective on CPD motives and learning activities. Dit artikel beschrijft de belangrijkste resultaten van de onderzoeken in dit proefschrift.

Literatuur

  • Berings, M., Poell, R., Gelissen, J. (2008). On-the-job learning in the nursing profession: Developing and validating a classification of learning activities and learning themes. Personnel review 37(4), 442-459.
  • Billett, S. (2010). The perils of confusing lifelong learning with lifelong education. International Journal of Lifelong Education 29 (4), 401-413.
  • Eraut, M., (2007). Learning from Other People in the Workplace. Oxford Review of Education 33 (4), 403-422.
  • Poell, R.F., Van der Krogt, F.J. (2011). Professionaliseringsstrategieën van werknemers. Hoe kunnen werknemers strategisch opereren bij het organiseren van hun professionele ontwikkeling? In: Kessels, J.W.M., Poell, R.F. (Eds.). Handboek human resource development: Organiseren van het leren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, pp. 197-214.
  • Pool, I.A. (2014). Continue professionele ontwikkeling van jongere en oudere verpleegkundigen is er een verschil? Onderwijs en gezondheidszorg 38(1), 3-5.