Onderzoek

Ervaringen van hbo-docenten met informeel leren
Informeel leren op maat

Informeel leren op maat

Voortdurende professionalisering van docenten is noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen borgen. Vaak wordt professionaliseren gekoppeld aan formele scholing zoals het volgen van opleidingen. Docenten hebben echter met betrekking tot professionaliseren een voorkeur om van en met elkaar te leren (Onderwijsraad, 2013). Dit kan in de vorm van informeel leren plaatsvinden. Deze manier van leren blijkt effectief te zijn, met name als er sprake is van deelname aan netwerken die goed ontwikkeld zijn en die de beroepsmatige expertise op peil houden (Van der Klink, 2011).

 • Baarda, D., De Goede, M., & Teunissen, J. (2009). Basisboek kwalitatief onderzoek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff.
 • Bolhuis, S., Buitink, J., & Onstenk, J. (2010). Leren door werken in de school. Den Haag: Verschijnt in het kader van de Beleidsagenda Lerarenopleidingen van het Ministerie van OCW onder verantwoordelijkheid van de Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL).
 • Eraut, M. (2000). Non-formal learning and tacit knowledge in professional work. Britisch Journal of Educational Psychology,
  70, 113-136.
 • Eraut, M. (2004). Informal learning in the workplace. Studies in Continuing Education, 26(2), 247-273.
 • Evers, A., Wassink, H., Kreijns, K., Van der Heijden, B., & Vermeulen, M. (2010). Het organiseren van informeel leren van leraren op de werkplek. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens & J. Claessen (red.), Professionalisering van leraren op de werkplek (pp. 81-89). Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.
 • Frietman, J., Kennis, R., & Hövels, B. (2010). Het managen van informeel leren: Hoe ver kun je gaan? (Rapport nr. 6). Heerlen:
  Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum. Ontleend aan http://www.ou.nl/documents
 • Lambriex, P. (2012). Factors affecting teachers’ intentions to participate in professional development activities (master thesis).
  Maastricht: Universiteit Maastricht.
 • Livingstone, D. (2001). Adults’ informal learning: Definitions, findings, gaps and future research (Wall Working Paper No.
  21). Ontleend aan Centre for the Study of Education and Work website: http://nall.oise.utoronto.ca
 • Onderwijsraad. (2013). Professionalisering als gerichte opgave, verkennend onderzoek naar het leren van leraren. Utrecht:
  Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Simons, P.R.J., & Bolhuis, S. (2011). Naar een breder begrip van leren. In J. Kessels & R. Poell (red.), Human resource development: Organiseren van het leren (pp. 63-86). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Thurlings, M., Wassink, H., Bastiaens, T., Stijnen, S., & Vermeulen, M. (2010). Feedback als cruciale factor voor leerresultaat. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens & J. Claessen (red.), Professionaliseren van leraren op de werkplek (pp.91- 100). Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.
 • Van der Klink, M. (2011). Welke mogelijkheden zijn er om als lerarenopleider te professionaliseren? Ontleend aan
  http://www.lerarenopleider.nl/
 • Van der Klink, M., Boon, J., & Schlusmans, K. (2012). All by myself. Research into employees’ informal learning experiences.
  International Journal of Human Resources Development and Management., 12, 77-91.
 • Windmuller, I. (2012). Versterking van de professionaliteit van de leraar basisonderwijs (Proefschrift). Heerlen: Open Universiteit.
 • Zuyd Hogeschool. (2014, april). Editie Zuyd, 35, 22-23. Heerlen:
  Author.