In dit nummer
oktober 2019
Foto (kleur) Gea Sijpkes en Nasteha Abdirazaq
Interview

IN GESPREK MET GEA SIJPKES EN NASTEHA ABDIRAZAQ
‘Vier het leven en zorg dat elke dag een feestje wordt’

Gea Sijpkes en Nasteha Abdirazaq werken allebei in Woon- en Zorgcentrum Humanitas in Deventer. Hier wonen ouderen en studenten met veel plezier samen en werken jongeren met een beperking, mensen met een afstand tot de maatschappij en zorgprofessionals samen aan de kwaliteit van ieders leven. lees verder »

Onderzoek

CULTUREEL COMPETENTE ZORG
Reflectie op de eigen normen en waarden als uitgangspunt

Het snelgroeiende aantal zorgbehoeftige migrantenouderen en het personeelstekort in de zorg maakt een toekomstbestendige aanpak nodig. Alle aanbieders die ouderenzorg en ondersteuning bieden zouden cultuursensitief moeten zijn en aan iedereen goede, persoonsgerichte zorg bieden. Wat is daarvoor nodig? Dit vroegen wij aan zorgprofessionals, werkend met deze diverse doelgroep. lees verder »

‘Je kunt er niet aan ontsnappen’: pestervaringen van studenten verpleegkunde tijdens de stage

Internationaal wordt pesten door en tussen verpleegkundigen erkend en herkend. In dit artikel worden de ervaringen beschreven van studenten verpleegkunde. De gegevens zijn afgeleid van een groter onderzoek naar de aard en omvang van pesten. lees verder »

Leidt opleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige tot betere kwaliteit van zorg?

Verpleegkundigen worden gestimuleerd om zich steeds meer te specialiseren. In de literatuur wordt de relatie gelegd tussen de aanwezigheid van gecertificeerde gespecialiseerd verpleegkundigen en verbeterde kwaliteit van zorg en patiëntresultaten, maar er blijkt weinig eenduidig bewijs te zijn voor de invloed van training en opleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige op de resultaten voor patiënten, verpleegkundigen en zorgorganisaties. lees verder »

Foto (kleur) Miranda Laurant en Lisbeth Verharen
De ontmoeting

Zwaartepunt Health zet in op verkleinen gezondheidsverschillen

Miranda Laurant is lector voor het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening bij de HAN University of Applied Sciences; Lisbeth Verharen is HAN-lector Versterken van Sociale Kwaliteit. Samen zijn ze programmamanager voor het Zwaartepunt Health van de HAN. lees verder »

Column

Zorgwekkend

Bij het bekijken van een aflevering van het programma ‘De Zorgwaakhond’ werd ik geconfronteerd met een uitspraak van een bestuurder van een zorginstelling die er stellig van overtuigd was dat de zorg in ‘haar instelling’ goed verleend was. lees verder »

Zorgcultuur

Een vriendin belde me overstuur op. Haar dochter, student aan een gezondheidszorgopleiding, had een niet zo geweldige beoordeling gehad voor haar onderzoeksstage. Waar ze wakker van had gelegen, was de manier waarop haar dochter behandeld was door de stagebegeleider. lees verder »

Best practices

HOE KOM JE VAN IDEE NAAR ONDERWIJSPRODUCT?
Educatieve video’s over liefdevolle zorg

Onder de titel ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ brengt Leyden Academy on Vitality and Ageing in samenwerking met het Jo Visser fonds een educatieve leerlijn van video’s uit over de thema’s leefplezier en liefdevolle zorg. lees verder »

Leerpraktijk

Ontwikkeling werkbegeleiding

Werkbegeleiding van verpleegkundigen-in-opleiding is anno 2019 belangrijker dan ooit. De verpleegkundige beroepskolom is in beweging. Dat vraagt om toekomstbestendig opleiden op de werkvloer. In deze leerpraktijk staat het ontwikkelprogramma dat de Academie van Máxima MC hiervoor heeft ontworpen centraal. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Fear of missing out’ en informatie zoeken

De stelling waarop u kon reageren luidde: ‘Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het werk en in de les heeft meer nadelen dan voordelen’. lees verder »