In dit nummer
oktober 2018
Portretfoto (kleur) Suzanne Verheijden
Interview

IN GESPREK MET SUZANNE VERHEIJDEN
De zorgmedewerker van de toekomst

Op 31 januari organiseert V&VN Opleiders een congres over leren in het werk. Suzanne Verheijden, programmamanager innovatie bij ’s Heeren Loo is een van de sprekers. Suzanne houdt zich o.a. bezig met innovatie op het gebied van de zorg voor cliënten (mensen met een verstandelijke beperking). lees verder »

Onderzoek

Leer van patiënten in de praktijk

Uit eerder onderzoek blijkt dat bij de opleiding van studenten in de praktijk de inzet van patiënten van toegevoegde waarde is, met name bij het leren om patiëntgericht zorg te verlenen. De inzichten over de inzet van patiënten zijn in beweging. Het doel van deze studie is een overzicht bieden van de onderzoeksliteratuur betreffende de inzet van echte patiënten in het (klinisch) onderwijs tijdens stages. lees verder »

Beoordeel het proces van klinisch redeneren met inzet van virtuele patiënten

Klinisch redeneren is in de praktijk een belangrijke vaardigheid en er zal dus ook in de opleiding de nodige aandacht aan besteed moeten worden. Een van de manieren om het zo realistisch mogelijk te leren, is het gebruik van virtuele patiënten. En hoe kun je dan de ontwikkeling van een student in het klinisch redeneren volgen en toetsen? lees verder »

Foto (kleur) Teatske van der Zijpp en Pieter van Gorkom in VR-testsituatie
De ontmoeting

'VR helpt studenten bij voorbereiding op stressvolle beroepssituaties'

Teatske van der Zijpp (programmaleider Technologie in Zorg bij het lectoraat van de opleiding Mens en Gezondheid) en Pieter van Gorkom (docent verpleegkunde en voortrekker op het gebied van Virtual Reality) van Fontys Hogescholen verkennen de mogelijkheden van VR voor het zorgonderwijs. lees verder »

Column

Zo is leren leuk

In het begin van het schooljaar maak ik kennis met Marja. Ze zegt dat ze bewust gekozen heeft voor de opleiding mbo-verpleegkunde via de Praktijkgestuurd Leren-route (PGL), dit omdat ze een echte ‘doener’ is en snel is afgeleid in de klas. lees verder »

Een roman om van te leren

Het eerste ervaringsboek dat ik las, was het boek ‘Ver heen’ van de psychiater Kuiper. Ik las dit in de jaren tachtig als student hbo-v. Dit boek gaf me een veel rijker beeld van een depressie dan ik tot op dat moment uit de leerboeken had gehaald. lees verder »

Opleiding

NIEUW SMART SOLUTION SEMESTER MAAKT OPLEIDING VERPLEEGKUNDE BREDER
Balanceren tussen vakkennis en innovatiekracht

Technologische innovaties zullen de toekomst van ieder beroep veranderen, stelt Hogeschool Saxion op haar website: ‘Welke opleiding je ook kiest, wij bereiden je voor op een wereld die steeds slimmer wordt.’ Studenten van de hbo-v merken dit tijdens het nieuwe Smart Solution Semester, waarin ze soms zonder verpleegkundige begeleiding een half jaar interprofessioneel samenwerken om hun onderzoekend vermogen te vergroten. lees verder »

Best practices

DOCENTEN EN ONDERZOEKERS WERKEN SAMEN BIJ UITVOERING LITERATUURONDERZOEK
Samen de brug slaan tussen onderzoek en onderwijs

Samenwerking tussen docenten en onderzoekers binnen hogescholen bij het lezen en beoordelen van wetenschappelijke artikelen in een systematische review, biedt kansen voor zowel onderzoek als onderwijs. Dit artikel gaat over een project waarin docenten en onderzoekers van de Hogeschool Utrecht gezamenlijk een systematische review van literatuur uitvoerden. lees verder »

Leerpraktijk

Werken aan teamontwikkelruimte voor betere zorg

Figuur Teamontwikkelruimte

Bijna iedereen in de zorg werkt in teamverband. In wat voor team je ook werkt, het doel van elk team is dat je samen meer en beter presteert dan alleen de som der delen. Dat is niet gemakkelijk. Hoe je dat met je team kunt bereiken en dat (in je opleiding al) kunt leren, lees je in dit artikel. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘In de praktijk moest het soms heel anders’

De stelling waarop gereageerd kon worden luidde: ‘Alle verpleegkundige vaardigheden moeten zowel op de opleiding als in de praktijk getoetst worden.’ Aanleiding was een onderzoek van Kardas en O’Brien (2018), die aangaven dat het bekijken van het uitvoeren van een handeling ertoe leidt dat het vertrouwen over het zelf uit kunnen voeren toeneemt. Wat niet betekent dat de handeling in de praktijk goed wordt uitgevoerd. lees verder »