In dit nummer
maart 2019
Portretfoto (kleur) van Ada ter Maten
Interview

IN GESPREK MET DR. ADA TER MATEN
In een leerwerkplaats leren studenten om het goede te doen

Dr. Ada ter Maten is onlangs door het ROC Albeda in Rotterdam en met ondersteuning van de gemeente Rotterdam aangesteld als practor Leerwerkplaatsen. Mariël Rondeel sprak Ada, die ook verpleegkundige is, een week na haar practorale rede over haar visie en ambities. lees verder »

Foto (kleur) van interview van Ineke van Aken en Joke van Alten met Hugo de Jonge
Verslagen

Congres V&VN Opleiders: Leren in het werk

De place to be voor iedereen die betrokken is bij het opleiden in de zorg was op 31 januari het Hart van Holland te Nijkerk op het congres van V&VN Opleiders. En ook nog eens rond een belangrijk thema met vragen als: Hoe faciliteren we als opleiders dat zowel studenten als zorgprofessionals de werkplek als leerplek gaan inzetten? lees verder »

Onderzoek

STUDENTERVARINGEN
Praktijkleren in een ZIC/ZIN

Praktijkleeromgevingen voor studenten verpleegkunde zijn essentieel voor het leren van het vak. Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid biedt sinds 2001 voor studenten verpleegkunde meerdere vormen van praktijkleren aan, zoals reguliere stageplaatsen en stageplaatsen op een Zorginnovatie Centrum (ZIC) of een Zorginnovatie Netwerk (ZIN). Dit artikel zoomt in op ‘hoe studenten de praktijkleeromgeving op een ZIC/ZIN ervaren’. lees verder »

Confrontatie met kindermishandeling in de wijk

Studenten verpleegkunde die stage lopen in de wijk verwachten niet in aanraking te komen met kindermishandeling en -verwaarlozing en voelen zich vaak onzeker om deze situaties adequaat te hanteren. Het doel van dit onderzoek was om het leertraject van deze studenten te onderzoeken. lees verder »

Een escape room in het verpleegkundig onderwijs

Hoe maak je onderwijs uitdagend en houd je de student betrokken, actief en gemotiveerd? In dit beschrijvende en transversale onderzoek is gekeken naar de ervaringen en tevredenheid van tweedejaarsstudenten nadat zij (al dan niet) ontsnapt waren uit een verpleegkundige escape room. lees verder »

Column

Praktijkgestuurd leren: sturen of loslaten?

Bij PGL sturen studenten hun leerproces door leervragen op te stellen en op zoek te gaan naar antwoorden in de theorie en de praktijk. De rol van de docent verandert en hij/zij voelt zich hier niet altijd competent in. Een van de vragen die hierbij naar voren komt is: Wat is de balans tussen studenten de vrije hand geven en het leerproces sturen? lees verder »

Ont-toetsen

Bij mij thuis verlopen de dagen van mijn veertien-en-een-halfjarige dochter van toets naar toets. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit tijdens mijn middelbareschooltijd zoveel toetsen heb gemaakt als zij. Een dag zonder toets is bijna uitzonderlijk. lees verder »

Best practices

WERKVORM
Anticiperen door de inzet van toekomstscenario’s

Schematische illustrastie van tijdlijn backcasting

Om in het veranderende zorglandschap beter te kunnen anticiperen op de toekomst is het voor zorg- en onderwijsorganisaties noodzakelijk samen vooruit te kijken en out of the box te denken. Een werkvorm die zich hiervoor leent is het gezamenlijk ontwikkelen van toekomstscenario’s. lees verder »

Leerpraktijk

Leren met behulp van de leercirkel

In de ideale situatie is onderwijs authentiek en zelfgestuurd, waarbij de beroepsidentiteit centraal staat en het lesprogramma geïntegreerd is. Dit is wat Albeda Zorgcollege samen met verschillende zorginstellingen nastreeft. Om studenten te ondersteunen in het werken met eigen leervragen, is een tool ontwikkeld: de leercirkel. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Het is goed als er eisen aan de functie zitten die getoetst kunnen worden’

De stelling ‘Het is noodzakelijk dat er een kwaliteitsregister voor opleiders komt’ leidde tot veel discussie. Bij de stand van OenG op het congres van V&VN Opleiders werd aan de deelnemers gevraagd om hun reactie op een post-it te zetten. Ook ontvingen we een reactie via LinkedIn. lees verder »