In dit nummer
maart 2018
Portretfoto (Kleur) Jessica Mesman
Interview

IN GESPREK MET JESSICA MESMAN
Leren van wat goed gaat, door videoreflexiviteit

In een druk café op Utrecht Centraal spreek ik Jessica Mesman over de waarde van het kijken naar gewone dagelijkse handelingen en over hoe zorgprofessionals met elkaar kunnen leren door videoreflexiviteit. Mesman doet onderzoek naar patiëntveiligheid in de acute zorg. Zij richt zich hierbij niet op fouten, maar op wat goed gaat. lees verder »

Onderzoek

WERKPLEKLEREN
Een reviewstudie

Om te kijken welke wetenschappelijke kennis nu eigenlijk beschikbaar is over de pedagogisch-didactische vormgeving van werkplekleren in het initieel beroepsonderwijs, voerden onderzoekers van het HAN-kenniscentrum ‘Kwaliteit van Leren’ een systematische reviewstudie uit. lees verder »

Beoordeling van studenten door mentoren

Het doel van deze studie was te onderzoeken hoe mentoren tot summatieve oordeels- en besluitvorming komen over de competenties van studenten. lees verder »

Leren anders te leren

Dit onderzoek gaat na of de formele en informele leerpatronen van wijkverpleegkundigen veranderen als gevolg van hervormingen in het werk, en welke factoren veranderingen in leerpatronen bevorderden of hinderden. lees verder »

Portretfoto (kleur) José Geerdink en Jaco van Bloemendaal
De ontmoeting

‘Werkplekleren staat centraal in onze opleidingsvisie’

José Geerdink is manager van het Teaching Hospital Deventer, Jaco van Bloemendaal is manager van de Acute en Intensieve Zorg. Beiden zijn lid van het managementteam en werken nauw samen rondom diverse vraagstukken. Hoe geven ze vorm aan leren op de werkplek? lees verder »

Column

Als docent op stage

Het is een privilege om als docent je studenten buiten de schoolbanken in volle glorie te zien. Zo mocht ik een docentenstage lopen onder begeleiding van een student. Een geweldige ervaring! lees verder »

Leren en werken verweven

Nu de schaarste aan verpleegkundigen en verzorgenden sterk toeneemt, ontstaat er ook op beleidsniveau veel belangstelling voor innovatieve vormen van leren die studenten snel in contact brengen en vertrouwd maken met de beroepspraktijk. lees verder »

Leerpraktijk

Van app tot chatbot: leren in het werk versterken met online tools

Technologie biedt veel mogelijkheden om onze manieren van leren te ondersteunen en om leren sterker met werken te verbinden. In dit artikel komen vier leerdynamieken aan de orde die met online tools gestimuleerd kunnen worden. lees verder »

Leren in het werk in de zorg: een lange weg naar vakbekwaamheid en de ontwikkeling van een eigen identiteit

De opleidingen in de zorg hebben een lange traditie en zijn nauw gekoppeld aan de werkpraktijk. Voor de emancipatie van het verpleegkundige beroep was het echter belangrijk om weg te bewegen van de werkplek. De terugkeer werd problematisch. lees verder »

Leerpraktijk

Van app tot chatbot: leren in het werk versterken met online tools

Technologie biedt veel mogelijkheden om onze manieren van leren te ondersteunen en om leren sterker met werken te verbinden. In dit artikel komen vier leerdynamieken aan de orde die met online tools gestimuleerd kunnen worden. lees verder »

Leren in het werk in de zorg: een lange weg naar vakbekwaamheid en de ontwikkeling van een eigen identiteit

De opleidingen in de zorg hebben een lange traditie en zijn nauw gekoppeld aan de werkpraktijk. Voor de emancipatie van het verpleegkundige beroep was het echter belangrijk om weg te bewegen van de werkplek. De terugkeer werd problematisch. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Een leven lang leren, maar gras groeit niet door eraan te trekken’

Wij vroegen u te reageren op het wetsvoorstel BIG II. Hierin staat dat een beroepsbeoefenaar voor de herregistratie, naast de werkervaringseis van 2080 uur in vijf jaar, ook minimaal 100 uur moet besteden aan activiteiten die beroepsrelevantie hebben én aansluiten op het beroepsprofiel. Een uitdaging aan eenieder! Inge Pool schreef een uitgebreide reactie, die we graag integraal willen plaatsen. lees verder »