In dit nummer
juni 2019
Portretfoto (kleur) Manon Kluijtmans
Interview

IN GESPREK MET PROF. DR. MANON KLUIJTMANS
‘Wij leiden studenten op om de wereld een beetje beter te maken’

Manon Kluijtmans hield haar oratie als hoogleraar ‘Education to connect science and professional practice’. Zij sprak over het belang van het verbinden van wetenschappelijk onderzoek met de professionele praktijk en over het opleiden van ‘bruggenbouwers'. lees verder »

Onderzoek

AANPASSING BASISCURRICULA
Basiscompetenties palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen

In het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost-Brabant werd in 2016 en 2017 onderzoek gedaan naar welke competenties dat volgens de literatuur, zorgprofessionals en docenten zouden moeten zijn. Ook werd onderzocht hoe palliatieve zorg volgens de wensen van zorgprofessionals en studenten op dit gebied het beste kan worden ingebed in de basiscurricula. lees verder »

Het maken van fouten tijdens simulaties; ervaringen van studenten

Om incidenten te voorkomen en patiëntveiligheid te bevorderen, wordt in het onderwijs aan gezondheidszorgprofessionals veel gebruikgemaakt van simulatie. Literatuur geeft aan dat simulatieonderwijs de gelegenheid biedt om fouten te maken en ervan te leren, maar er zijn ook studenten die zich niet veilig voelen als ze fouten maken. Ze ervaren fouten als een mislukking en lopen emotionele schade op. lees verder »

Opvattingen over dementie bij studenten verpleegkunde uit verschillende culturen

Cultuur is van invloed op de opvattingen over dementie, variërend van dementie als behorend bij het ouder worden tot dementie als vergelding voor eerdere zonden.Studenten die in een ander land dan het land van herkomst een verpleegkunde-opleiding volgen, geven aan het moeilijk te vinden om zich aan te passen aan de nieuwe cultuur en cultureel sensitieve zorg te geven aan mensen met dementie. lees verder »

Portretfoto (kleur) van Koen Westen en Esther van der Kruijssen
De ontmoeting

Ervaringsdeskundig docentcoach brengt de praktijk in de opleiding

Koen Westen is docent verpleegkunde bij Avans Hogeschool in Breda, Esther van der Kruijssen is ervaringsdeskundig docentcoach bij dezelfde hogeschool. Samen brengen ze het cliëntperspectief nadrukkelijker naar voren in de hbo-opleiding Verpleegkunde. lees verder »

Column

Verpleegkunde is too hot

Verpleegkundig leiderschap is hot. Maar brand je er niet aan. Gek dat deze zinnen nou juist uit mijn pen moeten komen, als groot voorstander van verpleegkundig leiderschap. lees verder »

Gesprek

Ik zou boeken vol kunnen schrijven met gesprekken waarbij de ene professional met de andere praat en men elkaar niet verstaat. Niet verstaat door onkunde, verschil in terminologie, verschil in cultuur, maar vooral door niet de moeite te nemen elkaar te verstaan.  lees verder »

Best practices

AANDACHT VOOR VOEDING IN HET CURRICULUM VAN DE BACHELOR VERPLEEGKUNDE
Krijgt voeding in het verpleegkundig onderwijs meer vaste grond onder de voeten?

Voeding speelt een belangrijke rol bij de preventie en behandeling van ziekten. In de verpleegkundige basiszorg is voeding een fundament dat alle zorgactiviteiten voor eten en drinken omvat. Het is daarom belangrijk dat er in de opleiding tot bachelor verpleegkundige voldoende aandacht is voor voeding. lees verder »

Leerpraktijk

Klinisch redeneren aanleren in het mbo, hoe doe je dat?

Screenshot: digitale leeromgeving voorbereiding les 1

Er is binnen het verpleegkundig beroep veel aandacht voor het proces waarin zorgverleners tot besluiten komen over goede zorg, het zogenaamde klinisch redeneren. In deze leerpraktijk geven wij een voorbeeld van een lessenreeks klinisch redeneren die te gebruiken is in de mbo-opleidingen tot verpleegkundige. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Studenten van zorgopleidingen en social work leren elkaar kennen in jaar 1’

We vroegen u te reageren op de stelling: ‘Interprofessioneel samenwerken kunnen studenten alleen in de praktijk leren.' Want het is nog niet vanzelfsprekend dat dat gebeurt, terwijl de noodzaak tot samenwerken door alle disciplines wordt onderschreven. lees verder »