In dit nummer
juni 2018
Overige

In Memoriam Ans Grotendorst

Met een gevoel van groot verdriet hebben we als redactie van Onderwijs en Gezondheidszorg vernomen dat ons mederedactielid Ans Grotendorst is overleden. Ans was al langere tijd ziek, en ondanks haar afnemende gezondheid heeft zij zich tot het laatst toe ingezet voor OenG. De column in nummer 4 van dit jaar was haar laatste column. lees verder »

Portretfoto (kleur) Antoinette Akkerman
Interview

IN GESPREK MET ANTOINETTE AKKERMAN
Studenten moeten kunnen stuntelen en uitproberen

Het vak van trainingsacteur bestaat sinds 1978 en is destijds in het leven geroepen na klachten over de omgang van politie met burgers. Al snel zagen zowel opleidingsinstituten als bedrijven de meerwaarde in van trainingsacteurs. Ook organisaties in de gezondheidszorg zetten regelmatig trainingsacteurs in. lees verder »

Onderzoek

WIJKVERPLEGING
Wat leveren leernetwerken docenten en wijkverpleegkundigen op?

Het ‘nieuwe werken in de wijk’ vraagt van wijkverpleegkundigen en verpleegkundedocenten dat zij relevante competenties (verder) ontwikkelen. Leernetwerken Wijkverpleging dragen bij aan die ontwikkeling. Daarnaast zijn er indicaties dat die leernetwerken leiden tot meer samenwerking en uitwisseling tussen onderwijs en praktijk en tot meer stageplekken. Onlangs evalueerde het NIVEL de activiteiten van deze leernetwerken. lees verder »

Blended leren en het gebruik van video’s: een integratieve review

Het ontwikkelen van onderwijs in de vorm van blended leren, is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. In deze review is gekeken naar literatuur tussen 2006 en 2016 waarin een combinatie van blended leren én gebruik van video om vaardigheden te leren is onderzocht. lees verder »

Hoog risico op depressie bij studenten verpleegkunde

De toename van het aantal mensen met depressie, chronische ziekten en de vergrijzing vraagt om verpleegkundigen die evenwichtig en mentaal sterk zijn om de benodigde zorg te kunnen leveren. Omdat verpleegkundestudenten in de risicogroepen vallen van zowel depressie als suïcide is deze studie opgezet. lees verder »

Foto (kleur) Mieke en Dineke
De ontmoeting

E-learning over dementie voor mbo-studenten

Mieke Hollander is oprichter van bureau Zorg4Effect, Dineke van der Ven is docent bij de Utrechtse Zorgacademie (MBO Utrecht). Beiden waren betrokken bij de ontwikkeling van de e-learning Mbo-studenten dementievriendelijk. lees verder »

Column

Op koers?

Niets is ingewikkelder dan het roer omgooien. Zeker niet als het roer lekker in de hand ligt en de boot prettig verder dobbert. In de ouderenzorg is de koers sinds een tijdje drastisch gewijzigd. lees verder »

Bundel interviews

Van 2003 tot en met 2016 heb ik voor Onderwijs en Gezondheidszorg interviews gehouden over tal van onderwerpen op het gebied van leren, leerklimaat, ontwikkeling, onderzoek, innovatie, (verpleegkundige) opleidingen en zorg. Bij elkaar veertien jaar, 46 vraaggesprekken. lees verder »

Best practices

TEAM-BASED LEARNING
Niet alleen denken, maar vooral ook samen doen

Schematische weergave (kleur) CANMEDS-rollen

Kennis in de zorg veroudert snel en toenemende complexiteit van zorg stelt hogere eisen aan professionals, werkzaam in de gezondheidszorg. Zorginstellingen verwachten van huidige en toekomstige zorgverleners dat ze, naast inhoudelijk vakbekwaam zijn, ook zelfstandig werken, proactief zijn, goed communiceren, interprofessioneel samenwerken, probleemoplossend handelen en een leven lang blijven leren. lees verder »

Leerpraktijk

Werken met Evidence Based Practice vanuit professioneel leiderschap

Regelmatig wordt de vraag gesteld: hoe moeten we als verpleegkundige werken volgens de actuele wetenschappelijke kennis? Hoe geef je precies vorm aan Evidence Based Practice (EBP)? Wat is er allemaal voor nodig en hoe kom je dan tot een resultaat? Deze leerpraktijk gaat over zorgprofessionals, verpleegkundigen en fysiotherapeuten die in het licht van Bachelor Nursing 2020 voortaan gaan werken met EBP. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Direct aan de zorgvrager tijd besteden is leuker dan administratie voeren’

Vanaf januari 2018 gaan verschillende beroepsgroepen samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders vaststellen welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dit te realiseren. Wij wilden graag uw reactie weten op de volgende stelling: Regels moeten geschrapt worden om de inhoud ervan, en niet met als argument ‘verhogen van het werkplezier’. lees verder »