In dit nummer
januari 2020
Portretfoto (kleur) Nicole Janmaat
Interview

IN GESPREK MET NICOLE JANMAAT
‘Steeds weer die worsteling tussen kwantiteit en kwaliteit van stageplaatsen’

Nicole Janmaat is voorzitter van het Landelijk Overleg Stagecoördinatoren (LOS). De redactie vroeg haar naar haar werkzaamheden, de speerpunten van het LOS en haar visie op het leren van studenten in de praktijk. lees verder »

Onderzoek

HET EFFECT VAN CURRICULUM-HERONTWERP
Stagevoorkeuren en beeldvorming van studenten hbo-v over wijkverpleegkunde

Door de extramuralisering van de gezondheidszorg wordt steeds meer verpleegkundige zorg verleend buiten de instellingen. Ondanks deze ontwikkeling heeft ongeveer tachtig procent van de studenten hbo-verpleegkunde een voorkeur voor het ziekenhuis, wat bijdraagt aan de tekorten op de arbeidsmarkt in de wijk. lees verder »

Ziekenhuisverpleegkundigen trainen in hun telehealth-competenties

Het opschalen van ‘zorg op afstand’ (telehealth) vanuit een ziekenhuis gaat nog moeizaam. Een van de oorzaken hiervoor is het gebrek aan zelfvertrouwen onder verpleegkundigen in hun eigen telehealth-vaardigheden. lees verder »

Studenten verpleegkunde in de klinische praktijk beoordelen: een systematische review van reviews

Niemand zal ontkennen dat het beoordelen van studenten in de praktijk een complexe aangelegenheid is. Wereldwijd zijn er veel verschillende beoordelingsmethoden en -instrumenten ontwikkeld. Reden voor de onderzoekers om na te gaan wat er beschreven wordt als goede/beste methoden en instrumenten. lees verder »

Foto (kleur) Daniëlle Groothuis en Tessy Zwakenberg
De ontmoeting

JongRAAT: ‘Denk groot, begin klein’

Daniëlle Groothuis is MDL-verpleegkundige bij Meander Medisch Centrum in Amersfoort en masterstudent Innovatie in Zorg en Welzijn, Tessy Zwakenberg werkt als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Utrecht (thuiszorg) en is masterstudent Zorgethiek en Beleid. Beiden maken deel uit van JongRAAT. lees verder »

Column

Feedback geven is een kunst

Feedback geven is belangrijk voor het leerproces, mits het op de goede manier gebeurt. Het geven van bijvoorbeeld specifieke feedback, wat een student kan helpen, valt niet mee. lees verder »

Technologische revolutie?

Ik durf het bijna niet te bekennen, maar ik kan thuis de televisie vaak niet aankrijgen. Hetzelfde geldt voor de muziekinstallatie. Ja, dat is gênant en ook vreemd, wie kan nu niet de tv of de muziekinstallatie aanzetten? Ik dus. lees verder »

Best practices

HET ONDERZOEK-IN-ONDERWIJSMODEL
Onderzoekend vermogen in het Saxion-curriculum BN2020

Het ontwikkelen van onderzoekend vermogen is een essentieel onderdeel binnen de curricula van de hbo-verpleegkundeopleidingen. De Saxionvisie ‘Doeners met Denkkracht’ vormt de basis voor de centrale en herkenbare plaats van onderzoekend vermogen in alle leerjaren van het herziene curriculum BN2020. lees verder »

Leerpraktijk

De Leer & Ontwikkelsprint: een innovatieve werkvorm voor samen leren op de werkplek

Voorbeeld van een Leer & Ontwikkelsprint over de PASS-procedure

Dat de zorgprofessional het meeste leert van samenwerken en uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden, is in onderzoek al veelvuldig aangetoond. Ook weten we al langer dat de werkplek voor zorgprofessionals een prima leeromgeving kan zijn, mits deze daartoe ingericht is en de werkgever het leren en ontwikkelen op de werkplek goed ondersteunt en faciliteert. Maar hoe geef je dat leren op de werkplek nu praktisch vorm? lees verder »

Prijs

JURY HENK RITZEN-PRIJS 2019
Vijf nominaties voor het beste artikel 2019

De ‘Henk Ritzen–prijs 2019’ wordt voor de vijfde keer uitgereikt en is de bekroning van het beste artikel dat in 2019 in OenG is gepubliceerd. De voormalige hoofdredacteur heeft vijf artikelen genomineerd waaruit de jury één artikel kiest als beste OenG-artikel van 2019. lees verder »