In dit nummer
januari 2018
Portretfoto (kleur) Maaike Endedijk
Interview

IN GESPREK MET MAAIKE ENDEDIJK
De zin en onzin van 70:20:10 voor leren in de zorg

Dr. Maaike Endedijk doet onderzoek naar de manier waarop mensen leren ten behoeve van hun werk. Zij plaatst kanttekeningen bij het vanzelfsprekende gebruik van 70:20:10. Het model heeft mensen bewustgemaakt van het feit dat er meer is dan trainingen of cursussen. Maar meer ook niet. lees verder »

Onderzoek

KRITISCH ONDERZOEKEN
Het stellen van hogere denkvragen binnen een Learning Community

Op de verpleegafdeling Longziekten van het HagaZiekenhuis wordt sinds september 2016 gewerkt met een Learning Community (LC) waarin studenten, verpleegkundigen en docenten samen kritisch de beroepspraktijk onderzoeken. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de LC Longziekten een omgeving is waarbinnen leden gestimuleerd worden tot het stellen van hogere denkvragen. lees verder »

De verpleegkundige als onderzoeker en als zorgverlener

De toenemende aandacht voor onderzoek in de klinische zorg heeft tegelijkertijd geleid tot uitbreiding van de rol van verpleegkundigen hierin. Het doel van dit kwalitatief onderzoek was om ervaringen van de verpleegkundige als onderzoeker te exploreren, specifiek wat betreft factoren die van invloed zijn op het succesvol verloop van een onderzoek. lees verder »

Het effect van onderwijs in early warning systems

Vroege signalering van aanwijzingen die duiden op verslechtering van de gezondheidssituatie is bij patiënten met complexe gezondheidsproblemen cruciaal. Deze literatuurstudie onderzoekt het effect van EWS-scholing (Early warning systems) op de kennis, het vertrouwen en de klinische praktijk van verpleegkundigen. lees verder »

Portretfoto (kleur) Monica Daniëlse en Alvin Westmaas
De ontmoeting

‘We willen een lerend netwerk creëren’

Monica Daniëlse, Alrijne Ziekenhuis, en Alvin Westmaas, Hogeschool Leiden, begeleiden scholing van aankomende en zittende verpleegkundigen. lees verder »

Column

Kennen en verstaan

Zullen we beginnen om het leven van de cliënt echt als uitgangspunt te nemen en de medische achtergrond als bijzaak, in plaats van omgekeerd? lees verder »

Blijvende inspiratiebronnen

'Het zijn de leraren die mij de liefde voor het onderwijs bijbrachten, vakkennis en vakdidactiek, liefde voor het leren van kinderen en volwassenen. Ze staan me nog helder voor de geest, als voorbeeld en als inspiratiebron.' lees verder »

Best practices

COCREATIE
Ontwikkeling van een interprofessionele training in de wijk

Schematische weergave fases van ontwikkelproces interprofessionele training

De zorg voor ouderen verandert en wordt steeds meer in de wijk georganiseerd. Vaak zijn diverse disciplines tegelijkertijd betrokken bij deze doelgroep. Voor goede zorg en ondersteuning is interprofessionele samenwerking tussen professionals uit het medisch en sociaal domein in de wijk noodzakelijk. In dit artikel wordt beschreven hoe een interprofessionele training in nauwe samenwerking met de praktijk en experts uit de verschillende domeinen is ontwikkeld. lees verder »

Leerpraktijk

Student begeleiden? Continu leren? Helaas geen tijd!

Schematische weergave van sociaal leren met de praktijkopleider als moderator

‘Géén tijd om studenten te begeleiden’, ‘te weinig stageplaatsen’, ‘tekort aan zorgpersoneel’. In de functie van praktijkopleider bereikten deze geluiden Angelie Broeren-van der Spank dagelijks. In deze leerpraktijk blikt zij terug op haar werk als praktijkopleider en beschrijft ze de wijze waarop zij werkbegeleiders ondersteunde om met het geschetste probleem om te gaan. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Niet om vaste krachten vrij te kunnen geven met de feestdagen’

U kon reageren op de stelling ‘Voltijdstudenten volgen onderwijs en hoeven dus geen stage te lopen tijdens de feestdagen’. En terecht of niet: als je later ook onregelmatig werkt, dan ook tijdens de opleiding/stage? De meningen zijn verdeeld. lees verder »

Overige

Vijf nominaties Henk Ritzenprijs 2017

De ‘Henk Ritzen-prijs 2017’ wordt voor de derde keer uitgereikt en is de bekroning van het beste artikel dat in 2017 in Onderwijs en Gezondheidszorg is gepubliceerd. De voormalige hoofdredacteur heeft vijf artikelen genomineerd, waaruit de jury één artikel kiest als beste OenG-artikel van 2017. lees verder »