In dit nummer
februari 2019
Omslag brochure 'Ruimte in Regels'
Verslagen

WET- EN REGELGEVING VOOR MBO-SCHOLEN
Over Ruimte in Regels

Op 5 oktober 2018 is tijdens de conferentie Ruimte in Regels, georganiseerd door het Kennispunt Onderwijs en Examinering MBO, de gelijknamige brochure ‘Ruimte in Regels’ gepresenteerd aan docenten, beleidsmakers, ontwikkelaars en examencommissieleden van mbo-scholen. lees verder »

Onderzoek

EISEN IN ANDERE LANDEN
Nieuwe herregistratie-eisen voor verpleegkundigen

In december 2017 presenteerde het ministerie van VWS het wetsvoorstel wet BIG II. Een van de voorgenomen wijzigingen betreft de uitbreiding van de herregistratie-eisen. Naast de werkervaringseis van 2080 uur in vijf jaar zal een verpleegkundige ook minimaal 100 uur moeten besteden aan deskundigheidsbevordering om zich te kunnen herregistreren. In dit onderzoek gaan we na welke eisen negen westerse landen stellen aan de herregistratie van verpleegkundigen. lees verder »

Samenwerking in de zorg

In dit onderzoek is gekeken naar relationele en materiële factoren die al dan niet tot intra- en interdisciplinaire samenwerking leiden. Centraal staat de casus van één patiënt met acute verwardheid, een oudere mevrouw, opgenomen in een algemeen ziekenhuis. lees verder »

Cognitive load theory en werkplekleren

In het zorgonderwijs groeit de aandacht voor de cognitive load theory (CLT). Dit onderzoek brengt de bestaande literatuur over CLT en gerelateerde constructen binnen werkplekken (zowel gesimuleerd als authentiek) in kaart. lees verder »

Portretfoto (kleur) van Marjo Bisschops en Nicolle Frolichs in het mobiele skills lab
De ontmoeting

‘Werken aan je bekwaamheid in een mobiel skills lab

Marjo Bisschops, EVV’er bij Sevagram-locatie De Plantaan, en Nicolle Frolichs, mbo-verpleegkundige bij Sevaflex en toetser voor verzorgenden en verpleegkundigen van Sevagram, vertellen enthousiast over het mobiele skills lab dat Sevagram in mei 2017 in gebruik nam. lees verder »

Column

Helden

‘Echte helden zijn het, stuk voor stuk!’ stond in een V&VN-tweet. Zouden al die 350.000 verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten nu echt uitblinken in moed? lees verder »

Een brutale vraag

Een tijdje geleden kreeg ik een e-mail met als onderwerp: Brutale vraag, medewerking onderzoek. Getriggerd door de brutale vraag opende ik de mail. Tot een paar jaar geleden kwam het woord schaduwen als werkwoord niet voor in mijn vocabulaire. Maar dankzij het onderzoek van verpleegkundige en organisatiesocioloog Pieterbas Lalleman weet ik er alles van. lees verder »

Best practices

ERVARINGEN MET INLEEFSESSIES
Simulatieleren in het zorgethisch lab Zwolle

De zorg vraagt de komende jaren van zorgverleners meer en meer de eigen regie, het eigen netwerk en gebruik van zorgtechnologie om zorgvragers te ondersteunen. Maar hoe leren zorgverleners (in opleiding) de daarbij passende attitudes aan? lees verder »

Leerpraktijk

Leerinterventies ontwerpen in een snelkookpan

Foto (kleur) ontwerpen snelkookpan

Het vormgeven van een leerinterventie kost vaak meer tijd dan gedacht. Een ontwerpproces neemt vaak weken in beslag en raakt versnipperd. Ontwerpen in een snelkookpan is een alternatief. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Onverantwoorde risico’s in de patiëntenzorg en opbranden van stagiaires’

Wij vroegen u te reageren op de volgende stelling: ‘We moeten accepteren dat stagiaires, door het tekort aan verpleegkundigen, te snel zelfstandig worden ingezet’. Op LinkedIn ontvingen we unanieme reacties: niet accepteren! lees verder »

Overige

Vijf nominaties Henk Ritzenprijs 2018

Foto (kleur) Henk Ritzen

De “Henk Ritzen-prijs 2018” wordt voor de vierde keer uitgereikt en is de bekroning van het beste artikel dat in 2018 in OenG is gepubliceerd. De voormalige hoofdredacteur heeft vijf artikelen genomineerd, waaruit de jury één artikel kiest als beste OenG-artikel van 2018. lees verder »