In dit nummer
december 2020
Portretfoto (kleur) Jan Bransen
Interview

IN GESPREK MET JAN BRANSEN
Een pleidooi voor ander onderwijs

Jan Bransen, hoogleraar filosofie en academisch leider van het Teaching and Learning Centre aan de Radboud Universiteit, houdt een stevig pleidooi voor ander onderwijs. lees verder »

Onderzoek

Interventies tegen lichamelijke klachten en uitval bij verpleegkundestudenten

Fysieke gezondheidsklachten ten gevolge van de fysieke belasting tijdens stage of werk beginnen al bij verpleegkundestudenten. Het is van belang dit al in een vroeg stadium aan te pakken. Maar welke wetenschappelijk onderbouwde interventies zijn er beschikbaar en in hoeverre zijn deze effectief? Dat is de vraag waarin dit artikel beoogt meer inzicht te krijgen. lees verder »

Patiëntsimulaties met telezorg ingezet en onderzocht

In de opleidingen tot verpleegkundige werkte men binnen de School of Nursing van de University of North Carolina al langere tijd met simulaties. In dit onderzoek hebben ze de drie vormen van simulatie samengebracht in combinatie met de inzet van telehealth. In een fenomenologische kwalitatieve studie is onderzocht welk effect dit heeft op de inter- en intraprofessionele samenwerking. lees verder »

Het effect van flipped classroom op leeruitkomsten

Veel werkgevers in Taiwan geven aan dat recent afgestudeerde verpleegkundigen onvoldoende competent zijn om de dagelijkse zorg uit te voeren. De zorg wordt ook steeds complexer. Dit was aanleiding om het curriculum kritisch te herzien en nieuwe onderwijsmethoden te implementeren. Een steeds populairdere onderwijsmethode om de betrokkenheid van studenten bij hun leerproces te vergroten, is flipped classroom. lees verder »

Portretfoto (kleur) Mieke Hollander en Ferdy Pluck
De ontmoeting

Samen kom je verder: de kracht van netwerken

Mieke Hollander, Zorg4Effect, en Ferdy Pluck, Amethist verslavingszorg en Hogeschool Utrecht, laten zien hoe ver je kunt komen door te netwerken. lees verder »

Column

Wees rebels!

De COVID 19-pandemie laat op indringende wijze zien wat het maatschappelijk belang is van het beroep van verpleegkundigen. De schaarste komt nog pregnanter naar voren. De gezondheidszorg draait op verpleegkundigen, de witte soms onzichtbare motor. Ineens is verpleegkundige een vitaal en cruciaal beroep. lees verder »

Geschiedenis

‘If you would ask me the three things Philadelphia most needs to conquer the epidemic, I would tell you. Nurses, more nurses and yet more nurses.’ Dit is geen uitspraak in het licht van COVID-19, maar een oproep van meer dan honderd jaar geleden, ten tijde van de Spaanse griepepidemie. lees verder »

Best practices

EEN DESIGN-BASED BENADERING VOOR DE ONTWIKKELING VAN ONDERWIJSMATERIAAL
Gebruik van een 360 gradenvideo: een realistische ervaring van wijkverpleging?

Het aantal ouderen groeit. Zij wonen langer thuis, waardoor de wijkverpleging zal moeten uitbreiden. Het is daarom van belang dat in gezondheidsonderwijs aandacht wordt besteed aan wijkverpleging. Om een levensechte situatie te ervaren, is een 360 gradenvideo over wijkverpleging door Nynke de Jong et al. gemaakt. lees verder »

Leerpraktijk

MENTALE SIMULATIE ALS TRAININGSTECHNIEK
Het beste simulatiecentrum zit in je hoofd

In deze leerpraktijk behandelen we de leerstrategie ‘mentale simulatie’. Simulatieonderwijs is een breed geaccepteerd onderwijsconcept in de gezondheidszorg. Maar simulatie kan je ook toepassen met een instrument dat iedereen bij zich heeft, namelijk je brein. Met mentale simulatie verbeeld je bewust beroepssituaties (doen alsof) met als doel de prestatie te verbeteren. lees verder »