In dit nummer
december 2019
Portretfoto (kleur) van Anita Wydoodt
Interview

IN GESPREK MET DR. ANITA WYDOODT
'In de discussie over werkdruk ligt de nadruk te veel op hard werken en te weinig op hersteltijd’

De redactie sprak met dr. Anita Wydoodt, lid van de Raad van Bestuur van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), een bestuurder met een hart voor opleiden én voor verpleegkundigen. lees verder »

Onderzoek

OPLEIDEN TOT PROFESSIONALS
Herkennen en aanpakken van tekortkomingen in professionaliteit

Als een arts onprofessioneel gedrag vertoont, was dat vaak al zichtbaar tijdens de studie. In dit artikel geeft dr. Marianne Mak-van der Vossen een samenvatting van haar proefschrift over het herkennen en aanpakken van tekortkomingen in professionaliteit van artsen in opleiding. lees verder »

Relatie tussen zelfgerapporteerde competenties en behaalde resultaten op landelijk examen?

Zelfbeoordeling is een kritische, complexe, maar ook uitdagende vaardigheid die studenten tijdens de opleiding moeten leren. lees verder »

Organisatieleren in ziekenhuizen

De wetenschap en praktijk van het organisatieleren in de gezondheidszorg zijn gebaat bij een middle-range theorie over organisatieleren. Zo’n theorie zou helpen om organisatieleren in het ziekenhuis systematischer, coherenter en pragmatischer te benaderen. Zo’n theorie bestaat echter niet. lees verder »

Portretfoto (kleur) Paula van Arnhem en Joris Boerboom
De ontmoeting

Leren van en met elkaar

Paula van Arnhem is coördinator van Onderwijsbedrijf Leerhuis Hoenderberg. Joris Boerboom is derdejaars bol-student. Beiden zijn vanaf de start in 2016 betrokken bij het Leerhuis. lees verder »

Column

Op één lijn in de eerste lijn

Samenwerking tussen (huis-)artsen en (wijk-)verpleegkundigen blijft een heikel punt. Oude, hiërarchische patronen zijn nog steeds leidend. Terwijl slechte samenwerking tot minder kwaliteit van zorg leidt, en minder werkplezier. lees verder »

Vergezicht

Samen leren, niet bang zijn. Is het onderwijs een mooie plek om de reis te starten? Ik ben ervan overtuigd dat onze studenten samen met docenten en professionals, de angst voorbij, via diepe dalen en hoge toppen nieuwe vergezichten vinden.  lees verder »

Best practices

ANDERS WERKEN
De hybride docent: een grensganger

Foto (kleur) van Jona met student

In dit artikel worden ervaringen gedeeld, opgedaan in twee en een half jaar implementatie van hybride leeromgevingen, en worden aanbevelingen gedaan aan docenten en organisaties over de begeleiding van docenten. De kernboodschap is: werken in een hybride omgeving is anders werken. lees verder »

Leerpraktijk

Werken aan amplitie

Het Deventer Ziekenhuis zet in op ontwikkelingsgerichte begeleiding voor jonge artsen, onder de naam ‘What’s next’. Met behulp van deze gerichte begeleiding werken arts-assistenten aan hun ‘professional wellbeing’, ofwel professioneel welzijn, door balans te brengen in belasting en belastbaarheid in hun werkzame leven. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Een zerotolerancebeleid ten aanzien van pesters/pesten’

De stelling waarop gereageerd kon worden, luidde: ‘Het is de taak van de opleidingen om studenten weerbaar te maken tegen pesten op de werkvloer.’ In de reacties komt allereerst de (h)erkenning van pestgedrag naar voren en vervolgens de nadruk op de openheid en veiligheid die gecreëerd moet worden om slachtoffers te vermijden. lees verder »