In dit nummer
december 2018
Portretfoto (zwart-wit) Jos Baeten
Interview

IN GESPREK MET JOS BAETEN
‘Met leren wordt de wereld beter!’

Jos Baeten is één van de sprekers op het congres van V&VN Opleiders op 31 januari 2019. Hij is socioloog en bedrijfskundige en promoveerde in 2016 op het onderwerp ‘leerprocessen en feedback geven’. Mayella Stremmelaar en Jacqueline Dijkstra interviewden hem over zijn visie op praktijkleren. lees verder »

Onderzoek

EERSTELIJNSZORG
Evaluatie van een interprofessioneel educatieprogramma

Sociale netwerkanalyse (SNA) wordt veelvuldig gebruikt in de sociale wetenschappen met als doel netwerken te ontrafelen. Deze studie evalueert een interprofessioneel educatieprogramma voor professionals in de eerstelijnszorg waarbij SNA is toegepast om na te gaan of de interprofessionele samenwerking na de scholing is toegenomen. lees verder »

Hoe overleef ik…de eerste stage!

Voor sommige studenten is de eerste stage een extreem stressvolle gebeurtenis. Doel van dit onderzoek was om factoren en strategieën te identificeren die volgens studenten bijdragen aan een positieve ervaring van de eerste stage. lees verder »

Werkplekleren door studenten verpleegkunde en geneeskunde

De werkplek wordt erkend als een belangrijke setting om te leren. Doel van dit onderzoek was om het leren van studenten verpleegkunde en geneeskunde in ziekenhuizen te bestuderen vanuit een sociocultureel perspectief op leren. lees verder »

Portretfoto (kleur) van Annelies Eysink Smeets-van de Burgt en Johan van Wieren
De ontmoeting

‘Samen leermaterialen ontwikkelen en delen voor hbo-v’

Annelies Eysink Smeets-van de Burgt (hbo-v van Hogeschool Rotterdam) en Johan van Wieren (Academie voor Verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen) zijn betrokken bij een project waarin open leermateriaal wordt gedeeld, hergebruikt en ontwikkeld. lees verder »

Column

Zelfmanagement, je eigen directeur zijn

Het is een begrip dat steeds weer opduikt: zelfmanagement. Of het nu in het onderwijs is of in de zorg, er is veel over gezegd en geschreven, maar de interpretatie ervan bepaalt grotendeels hoe er in de praktijk mee omgegaan wordt. lees verder »

De toekomst van de zorg

Met enige regelmaat word ik gevraagd een verhaal over de toekomst van de zorg te houden. Maar hoe weet je nu hoe de zorg er in de toekomst uit zal zien? De eerste stap is het voorspellen van de toekomstige zorgvraag. lees verder »

Best practices

ONTWIKKELINGEN IN DE ZORG
Zorgstandaarden verhogen de kwaliteit in de ggz

De afgelopen twee jaar hebben verpleegkundigen, huisartsen, psychologen, psychiaters, hoogleraren en docenten, patiënten, naasten en andere betrokkenen hard gewerkt aan zorgstandaarden in de ggz. Gezamenlijk vormen de zorgstandaarden een ‘state of the art’ in de ggz. Maar wat betekenen ze voor het verpleegkundig onderwijs en de beroepspraktijk? lees verder »

Leerpraktijk

Entrustable professional activities (EPA’s): wat zijn dat en hoe ontwikkel je die?

Wereldwijd maken steeds meer zorgopleidingen bij het toetsen op de werkplek gebruik van entrustable professional activities (EPA’s). Deze leerpraktijk beschrijft wat EPA’s zijn en hoe docenten samen met het werkveld EPA’s kunnen ontwikkelen. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘De sleutel zit dus bij het belang en de drijfveren van professionals om goede zorg te leveren’

Lezers reageren op de stelling: ‘Medewerkers die niet digitaal vaardig zijn, brengen de kwaliteit van zorg in gevaar’. lees verder »