In dit nummer
december 2017
Portretfoto (kleur) Jessica Slungers, Jeannette Heuving, Joyce Raafs (v.l.n.r.)
Interview

IN GESPREK MET MENSEN VAN DICHTERBIJ
Leren in een SPOC, het is verslavend!

In januari 2017 plaatste Jessica Slungers, opleidingskundige bij Dichterbij, een berichtje op LinkedIn: in haar organisatie ging zij starten met een SPOC (small private online course) over ouder worden. Samen met haar collega's Joyce Raafs en Jeannette Heuving vertelt ze over de ervaringen met deze e-learning. lees verder »

Onderzoek

INFORMEEL LEREN
Het herkennen van leermomenten in de verpleegkundige beroepspraktijk

Het lijkt logisch dat herkennen van goede leersituaties door verpleegkundigen een belangrijke voorwaarde is voordat geleerd kan worden in de praktijk. Hierover is echter nog weinig bekend. In dit artikel wordt daarom verkend óf en hóe leersituaties herkend en benut worden door verpleegkundigen in de ziekenhuispraktijk. lees verder »

Effecten van interprofessioneel simulatieonderwijs op stereotypering

In een quasi-experimentele pretest-postteststudie onderzochten Lockeman et al. of de perceptie van studenten verpleegkunde en geneeskunde over interprofessioneel onderwijs en hun stereotype beelden over zorgprofessionals veranderen na deelname aan interprofessioneel simulatieonderwijs (IPSO). lees verder »

Toetsing van kerncompetenties via simulaties

Competentiegericht onderwijs is een actieve leerstrategie die past bij het gebruik van simulaties. Het is daarbij cruciaal om te begrijpen hoe deze simulaties bijdragen aan de ontwikkeling van verpleegkundige kerncompetenties. Het doel van deze literatuurreview was om de relatie tussen onderliggende theorieën bij het leren en toetsen via simulaties te identificeren. lees verder »

Portretfoto (kleur) Marjo Westenborg en Anita Hendriks
De ontmoeting

‘Er zijn meer agogisch hulpverleners nodig in de ouderenzorg’

Marjo Westenborg is docent bij het Instituut Sociale Opleidingen (ISO), Anita Hendriks is woonzorgmanager bij Crimpenersteyn. Samen zijn ze betrokken bij de begeleiding van stagiaires Social Work in de ouderenzorg. lees verder »

Column

Opleiden, opleiden en nog eens opleiden

Er is een zorgwekkende, toenemende schaarste aan verpleegkundigen: in de wijk, de ouderenzorg, de ziekenhuizen. Uitbreiding van opleidingsplaatsen is dus supernoodzakelijk. lees verder »

Achter de schermen

Naarmate je meer kennis en ervaring hebt kijk je selectiever boeken in en kies je hoofdstukken die interessant en nieuw voor je zijn. Maar er is een uitzondering: in mijn rol van redacteur lees ik alle teksten grondig en vaak meerdere malen. lees verder »

Best practices

CONSEQUENTIES VAN HERDEFINIËRING
Kan positieve gezondheid de zorg haar ziel teruggeven?

Het werkveld heeft het begrip positieve gezondheid met veel enthousiasme omarmd en het begrip hoort daarom thuis in het onderwijs. In dit essay wordt onderzocht wat de mogelijkheden en valkuilen zijn van het begrip ‘positieve gezondheid’. lees verder »

Leerpraktijk

Succes uit het verleden geeft garantie voor de toekomst

Twee jaar geleden heb ik op verzoek van een instelling een traject ontworpen waarbij leerlingen en werkbegeleiders tools aangereikt kregen om adequaat zorg te verlenen in een snel veranderende context, waarin met steeds meer mensen moet worden samengewerkt en zij zelf proactiever moeten handelen. Het gedachtegoed van Appreciative Inquiry (AI) vormde de basis van dit traject. In deze leerpraktijk schets ik aan de hand van een casus hoe deze begeleiding in zijn werk ging. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Het is niet makkelijk om een onvoldoende te geven’

De stelling ‘Het komt té vaak voor dat studenten bij een praktijkbeoordeling het voordeel van de twijfel krijgen,’ maakte wel iets los. Zowel op Twitter als via de mail ontvingen wij reacties. lees verder »