In dit nummer
april 2020
Portretfoto (kleur) Sjors Groeneveld
Interview

IN GESPREK MET SJORS GROENEVELD
Samen leren en experimenteren is veel leuker!

Het ROC Rijn IJssel en het ROC Nijmegen zijn zomer 2018 in de regio Arnhem-Nijmegen gestart met het practoraat Tech@doptie. De redactie sprak met practor Sjors Groeneveld. lees verder »

Onderzoek

HBO-VERPLEEGKUNDE
Aandacht voor zingeving in het curriculum

Zingeving heeft invloed op gezondheid en welbevinden. Als het gaat om het ondersteunen van patiënten bij zingevingsvragen en/of behoeften ervaren zorgverleners vaak nog een handelingsverlegenheid met betrekking tot hun professionele rol. lees verder »

Een EPD en simulatie om vaardigheden in gezondheidsbevordering te trainen

Leefstijlfactoren als roken, alcohol- en drugsgebruik en een ongezond dieet hebben een negatieve impact op iemands gezondheid. In Spanje is een nationaal preventieprogramma opgezet, echter loopt dit moeizaam. lees verder »

Kan serious gaming een manier zijn om klinisch redeneren te leren?

Blanié et al. (2020) vergelijken in hun onderzoek een traditionele lesmethode met een serious game waarin een simulatie inclusief nabespreking centraal stond. Beide lesvormen hadden als uitgangspunt het klinisch redeneren te verbeteren rondom het signaleren en handelen bij achteruitgang van een patiënt. lees verder »

Portretfoto (kleur) Corien Harder (links) en Monique Jansen Schuiling
De ontmoeting

Nieuwe handreikingen helpen wijkverpleegkundige bij indiceren

Monique Jansen Schuiling is wijkverpleegkundige en verpleegkundig coördinator bij ZZG Zorggroep. Corien Harder is adviseur wijkverpleging bij beroepsvereniging V&VN. Beiden zijn betrokken bij de ontwikkeling van handreikingen om wijkverpleegkundigen te helpen met indiceren. lees verder »

Column

Die patiënt hoort hier niet

'Die patiënt hoort niet bij ons op neurologie', zei de verpleegkundige op geagiteerde toon. Het betrof een patiënt van 60 jaar met een CVA en een sterk ontregelde diabetes. Overplaatsing naar de afdeling Interne lukte niet door een beddentekort. lees verder »

Rampen

Jaren geleden was ik de ‘trekker’ van een regionaal netwerk dat tot doel had om innovatie in de zorg voor ouderen te bewerkstelligen. Het netwerk bestond uit partijen uit zorg en welzijn, onderwijs en onderzoek en last but not least ouderenvertegenwoordigers. lees verder »

Best practices

SAMENWERKING
Studenten van hogescholen testen apps voor de GGD AppStore

Preventieve gezondheidsapps kunnen ondersteuning bieden in het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Studenten van verschillende hogescholen testen de kwaliteit van de apps in samenwerking met de GGD. lees verder »

Leerpraktijk

Onderlinge deskundigheidsbevordering voor en door zorgmedewerkers en studenten

Klinische lessen die gegeven worden in de praktijk voor en door studenten en zorgmedewerkers worden doorgaans slecht bezocht. Bovendien is het vaak niet helder tot welke gedragsverandering deze lessen leiden. In een klinische les+ trainen zorgmedewerkers samen hun collega’s en medestudenten. lees verder »