In dit nummer
april 2019
Portretfoto (kleur) van Nienke Bleijenberg
Interview

IN GESPREK MET NIENKE BLEIJENBERG
‘Laat zien wat de impact is van je vak’

We spreken lector Nienke Bleijenberg over haar onderzoek naar ouderen in de eerste lijn. Gepassioneerd vertelt zij over haar werk en haar drijfveren om het vak van wijkverpleegkundige en de zorg voor kwetsbare ouderen beter te onderbouwen. lees verder »

Onderzoek

WAT MOTIVEERT STUDENTEN EN OPLEIDERS?
Interprofessioneel leren samenwerken

Cora Visser promoveerde op 8 november 2018 bij Amsterdam UMC, locatie VUmc op het proefschrift Exploring the affective component of Interprofessional Education: Seeing the pieces of the puzzle. Dit artikel beschrijft de belangrijkste resultaten. lees verder »

De betrokkenheid van verpleegkundestudenten bij dienstoverdrachten

Effectieve uitvoering van klinische overdrachten zou een van de prioriteiten van het verpleegkundeonderwijs moeten zijn, met als doel efficiënte communicatievaardigheden te bevorderen en patiëntveiligheid te garanderen. Deze studie onderzoekt de betrokkenheid van Italiaanse verpleegkundestudenten bij mondelinge dienst-op-dienstoverdrachten. lees verder »

Farmacologie in het onderwijs aan studenten verpleegkunde

Verpleegkundigen zijn veelvuldig met medicatie bezig. Door toename van het aantal oudere mensen, mensen met chronische ziekten en een langdurige medische geschiedenis zullen verpleegkundigen te maken krijgen met nieuwe medicatie en vormen van medicatietoediening en dat vraagt ander gedrag. Uit onderzoek blijkt dat medicatiefouten leiden tot langere opnames, intoxicatie en een toename van de kosten. lees verder »

Foto (kleur) van Canan Ziylan en Debbie ten Cate
De ontmoeting

Expertraad ontwikkelt onderwijsmodules over ondervoeding

Canan Ziylan (voedingswetenschapper) en Debbie ten Cate (verpleegkundige) verrichten beiden onderzoek naar ondervoeding en zitten in de Expertraad Onderwijs van de Stuurgroep Ondervoeding. Wat doet deze Expertraad? lees verder »

Column

Paarse krokodil

Dit jaar is voor mij persoonlijk begonnen met een uitschrijving van een register: het BIG-register. Ik was jarenlang ingeschreven als verpleegkundige. Echter, zo voelde ik me al lang niet meer. lees verder »

Tijd

Alles heeft zijn tijd volgens de bijbel [Pred. 3:1-15]. Ik ben niet met de bijbel opgevoed maar wel met een dominant idee over tijd, namelijk dat tijd niet bestaat.  lees verder »

Best practices

WERKVORM
Serious game Carion: wijkverpleegkunde in een uitdagende leeromgeving

Logo Carion en WijkLink

Verpleegkundigen opleiden in een wereld die snel verandert en waar technologische innovaties elkaar in een rap tempo opvolgen. Dat is wat wij doen binnen de opleiding Verpleegkunde en de hbo-v studieroute Gezondheid & Technologie van de Academie Gezondheidzorg (AGZ) van Saxion. Co-creatie met onze partners in de regio levert uitdagend en inspirerend onderwijs op. Een mooi voorbeeld hiervan is de serious game Carion die zich afspeelt in de wijk en is gebaseerd op het Expertisegebied Wijkverpleegkundige. lees verder »

Leerpraktijk

Begeleiden van interprofessionele groepen: toolkit voor docentprofessionalisering

Het begeleiden van studenten in interprofessioneel onderwijs vraagt specifieke vaardigheden van docenten. In deze leerpraktijk beschrijven wij een aantal tips en concrete voorbeelden voor docentprofessionalisering en competentieontwikkeling voor de begeleiding van interprofessioneel onderwijs. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Feedback is essentieel om het leren te stimuleren’

U kon reageren op de stelling: ‘Veelvuldig toetsen, ook in de praktijk, is het beste middel om studenten te motiveren.’ Via LinkedIn en per mail ontvingen we reacties. Met name het formatief toetsen en de vorm van toetsen blijven onderwerp van discussie. lees verder »