In dit nummer
augustus 2018
Portretfoto (kleur) Jethro Hardeman
Interview

IN GESPREK MET JETHRO HARDEMAN
Hackathon in de gehandicaptenzorg: ‘Het is nooit af, maar maak het elke dag een stukje beter’

Jethro Hardeman organiseerde samen met een aantal innovatiemanagers vanuit het netwerk VG-innovators de eerste landelijke hackathon in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Vier dagen lang werd in teamverband antwoord gezocht op de vraag: ‘Hoe kunnen we mensen met een verstandelijke beperking ook in de toekomst nog beter ondersteunen met behulp van technologie?’ lees verder »

Onderzoek

Professionele identiteitsontwikkeling van studenten en verpleegkundigen

Yvonne ten Hoeve promoveerde op 7 februari 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift From Student Nurse to Nurse Professional. The shaping of professional identity in nursing. Dit artikel beschrijft de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek. lees verder »

Hoe groeit emotionele intelligentie?

Internationale studies wijzen uit dat emotionele intelligentie (EI) van invloed is op het werk en de relaties van verpleegkundigen met patiënten. Het doel van deze studie was inzicht te verkrijgen in de EI van studenten verpleegkunde in Slovenië en de invloed van eerdere praktijkervaring en geslacht op EI. lees verder »

Leren door te zien: gemakkelijker gezegd dan gedaan

Op YouTube zijn miljoenen instructievideo’s te vinden over uiteenlopende onderwerpen. Maar helpen die filmpjes bij het goed kunnen uitvoeren van de vaardigheid of handeling waarover we geïnstrueerd worden? Kardas en O’Brien onderzochten in zes experimenten dit fenomeen ‘leren door te zien’. lees verder »

Portretfoto (kleur) Laura Hagt en Wietske Dekkers
De ontmoeting

Mantelzorgmonologen creëren bewustwording

Wietske Dekkers, interim-manager, adviseur en trainer, en Laura Hagt, schrijver, (trainings)acteur en communicatietrainer, in gesprek over De Mantelzorgmonologen. Een voorstelling voor gemeenteambtenaren, ondernemers, medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligersclubs, het zorg- en welzijnonderwijs. lees verder »

Column

Verpleegkundig specialist: assistent van de dokter of topper in de verpleegkunde?

Het gaat goed met de inzet van verpleegkundig specialisten in de Nederlandse gezondheidszorg. In relatief korte tijd is het beroep niet meer weg te denken. Twee rollen kunnen sterker benut worden: regiebehandelaarschap en deskundigheidsbevordering. lees verder »

In Memoriam

In memoriam Ans Grotendorst

Met een gevoel van groot verdriet hebben we als redactie van Onderwijs en Gezondheidszorg vernomen dat ons mederedactielid Ans Grotendorst op 11 juni 2018 is overleden. Wij zullen haar missen als collega-redacteur, als vakvrouw, influencer en inspirator, maar bovenal als een uniek mens. lees verder »

Best practices

ZORG EN WELZIJN OUDEREN
De ontwikkeling van een multilevel learning community in de zorg voor ouderen

In de innovatiewerkplaats ‘Welzijn en Zorg Ouderen: innoveren door leren’ is een multilevel learning community opgezet om zorgprofessionals van nu en de toekomst te kwalificeren voor het bieden van goede zorg aan ouderen. Dit artikel gaat in op het waarom, het hoe, het proces en het resultaat van dit project. lees verder »

Leerpraktijk

Ask Me als digitale assistent op de werkplek bij Maasstad Ziekenhuis

Elke drie maanden verdubbelt de totale hoeveelheid medische kennis. Prachtig, maar het stelt de zorgsector ook voor grote vraagstukken. De noodzaak om leren in de zorg anders en efficiënter te organiseren, wordt breed gevoeld. Deze leerpraktijk beschrijft hoe leren in de vorm van werkplekondersteuning daarin een belangrijke rol kan spelen. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Het is zeer leerzaam om gedrag uit te proberen, dat ze bij een echte zorgvrager niet zomaar zouden toepassen’

De toename van het aantal deeltijdstudenten leidt tot andere onderwijsvormen; met name blended learning. Wij vroegen u te reageren op de volgende stelling: ‘De face-to-facebijeenkomsten bij blended leren, moeten een contact met een trainingsacteur bevatten’. In de reacties wordt het belang van contact met een trainingsacteur onderstreept. De vorm en frequentie zijn iets om over na te denken. lees verder »