Nummer 3, mei 2015 Download PDF

Redactioneel

Goed onderwijs pp. 3



Recensies

Huis van vertrouwen pp. 5



Column

Onrust in de klas pp. 6



De ontmoeting

'We willen allebei het beste voor de stagiair' pp. 8-9



Opinie

‘Studenten moeten laten zien dat ze foutloos medicatie kunnen toedienen’ pp. 10-11



Student aan het woord

Student aan het woord pp. 12



5 vragen

Van gestuurd leren naar zelfsturend leren pp. 13



Interview

‘Een mens kun je niet opknippen in zorgfragmenten' pp. 14-16



Leerpraktijk

Just-in-time leren in het operatiecomplex pp. 17-19



Overige

Henk Ritzen-prijs pp. 20



Column

Oei, ik groei! pp. 21



Best practices

Blij met mij!-training als krachtige interventie pp. 22-24



Opleiding

Discrepantie tussen opleidingseisen wet BIG en WEB pp. 25



Onderzoek

Aansluiten bij de beroepspraktijk van studenten aan de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn pp. 26-30



Beroepsuitoefening

Verpleegkundige eHealth-activiteiten en daarvoor benodigde competenties pp. 31



Onderzoek

Het modelleren van de behoefte aan klinische zorg van de patiënt pp. 32



Onderzoek

De autonomie van de patiënt in de zorg: een conceptanalyse pp. 33-34