Nummer 3, mei 2015 Download PDF

Redactioneel

Goed onderwijs pp. 3Recensies

Huis van vertrouwen pp. 5Column

Onrust in de klas pp. 6De ontmoeting

'We willen allebei het beste voor de stagiair' pp. 8-9Opinie

‘Studenten moeten laten zien dat ze foutloos medicatie kunnen toedienen’ pp. 10-11Student aan het woord

Student aan het woord pp. 125 vragen

Van gestuurd leren naar zelfsturend leren pp. 13Interview

‘Een mens kun je niet opknippen in zorgfragmenten' pp. 14-16Leerpraktijk

Just-in-time leren in het operatiecomplex pp. 17-19Overige

Henk Ritzen-prijs pp. 20Column

Oei, ik groei! pp. 21Best practices

Blij met mij!-training als krachtige interventie pp. 22-24Opleiding

Discrepantie tussen opleidingseisen wet BIG en WEB pp. 25Onderzoek

Aansluiten bij de beroepspraktijk van studenten aan de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn pp. 26-30Beroepsuitoefening

Verpleegkundige eHealth-activiteiten en daarvoor benodigde competenties pp. 31Onderzoek

Het modelleren van de behoefte aan klinische zorg van de patiënt pp. 32Onderzoek

De autonomie van de patiënt in de zorg: een conceptanalyse pp. 33-34