Nummer 2, maart 2015 Download PDF

Redactioneel

Nieuwsgierigheid vliegwiel voor leren! pp. 3De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: een ziel in twee lichamen! pp. 4Recensies

Nieuwsgierigheid op het werk pp. 5Column

Het einde van de praktijkopleider? pp. 6Nieuw redactielid: Mariël Rondeel pp. 65 vragen

Prikkelen tot leren door de didactische inzet van serious games en virtuele werelden pp. 7De ontmoeting

‘We bewaken de kwaliteit van de eindopdracht’ pp. 8-9Opinie

‘Bij het starten als wijkverpleegkundige mag de beginnend beroepsbeoefenaar niet worden belemmerd door de breedte van de hbo-v’ pp. 10-11Student aan het woord

Student aan het woord pp. 12-13Interview

Van werken vanuit verschillen naar werken vanuit verbinding pp. 14-16Leerpraktijk

Burgerschap pp. 17-20Column

Innoveren: culture eats strategy for breakfast pp. 21Best practices

Senioren in de klas als verrijking van het onderwijs pp. 22-25Onderzoek

Signaleren en voorkomen van ouderenmishandeling pp. 26-29Onderzoek

De ervaringen van mentoren met betrekking tot de waarden en deugden van studenten verpleegkunde pp. 30Onderzoek

De leermogelijkheden in reflectieve casestudies van casemanagers dementie in opleiding pp. 30-31Onderzoek

De houding van ervaren verpleegkundigen ten opzichte van net afgestudeerden pp. 31-32Onderzoek

De impact van stervende patiënten op studenten verpleegkunde pp. 32Verslagen

Opleiden in nieuwsgierigheid: een vliegwiel voor leren en innoveren pp. 33-34Overige

Sandra van Duijn wint Arendje Jansen prijs 2015 pp. 35