Onderwijs en Gezondheidszorg
januari 2015, Jaargang 39, Nummer 1

Nummer 1, januari 2015 Download PDF

Redactioneel

Trots! pp. 3Recensies

Social media in het onderwijs pp. 6-7Overige

Nieuw redactielid: Tineke Schoot pp. 7Column

Dat zeggen onze docenten ook pp. 85 vragen

Nieuwe voorzitter platform V&VN Opleiders pp. 9Interview

Nieuwe stap naar kwaliteit van verpleegkundige zorg pp. 10-12Student aan het woord

Student aan het woord pp. 13Opinie

‘Het continu bijhouden van je professie is een noodzaak om te mogen werken’ pp. 14-15De ontmoeting

‘Persoonsgerichte zorg past bij deze tijd’ pp. 16-17Column

Het komt allemaal goed pp. 18Leerpraktijk

Het maken van een wiki pp. 19-22Column

It’s not just about skills! pp. 23Interview

Leidvraag redactie: waarom zouden lezers dit willen lezen? pp. 24-25Best practices

Tijd voor zorg in het mbo-onderwijs pp. 26-29Onderzoek

Oudere openhartoperatiepatiënt gebaat bij goede voorbereiding op de ziekenhuisopname pp. 30-34Onderzoek

De bereidheid van Nederlandse verpleegkundigen om beeldzorg toe te passen pp. 35Onderzoek

Effecten van video-feedback op communicatievaardigheden van praktijkondersteuners pp. 36Onderzoek

Participatie van chronisch zieken in medische consultaties pp. 36-37Onderzoek

Toetsing van kritisch denken pp. 37