Nummer 3, april 2008 Download PDF

Leerpraktijk

Taalvaardig in de zorg pp. I-IVRedactioneel

Drop Outs pp. 2Overige

Expertiseteam stimuleert leerafdelingen in de regio pp. 2Overige

CGO: een tussenbalans pp. 3-6Overige

De schooluitval te lijf pp. 7-8Overige

Seksespecifieke studieresultaten pp. 9-11Interview

Jane Groenendijk pp. 12-14Overige

De zorgassistent werkzaam op een afdeling hartchirurgie pp. 15-18Overige

Beroepenvoorlichting tijdens Skills Masters pp. 19-20Verslagen

HBO-Verpleegkunde maakt kennis pp. 21-22Overige

Evidence based practice in het buitenschools leren: enkele uitgangspunten pp. 23-26Overige

Agenda pp. 27Overige

Onderzoek van Medisch Onderwijs pp. 27Overige

Elektronisch Patiëntendossier voor ROC van Twente pp. 27Overige

Aanpak voortijdige schooluitval pp. 27Overige

Vmbo’er kritisch op docent pp. 27Overige

'Moderne organisaties, vrijblijvende instituten' pp. 28Recensies

De empathisch-directieve benadering: zorg voor cliënten met het syndroom van Korsakov pp. 28Recensies

Handboek Gezondheidszorgonderzoek pp. 28