In dit nummer
oktober 2021
Foto (kleur) Job van 't Veer
Interview

IN GESPREK MET JOB VAN ‘T VEER
Een lectoraat moet bijdragen aan onderwijs en praktijk

Job van ‘t Veer is sinds mei 2021 lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn bij NHL Stenden Hogeschool. Daarvoor studeerde hij Toegepaste Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente en promoveerde hij in 2006 op zijn onderzoek naar de publieke beeldvorming over mensen met een psychiatrische achtergrond. Binnen al zijn projecten staat een ontwerpgerichte benadering centraal. lees verder »

Onderzoek

Afstuderen met authentieke beroepsproducten: de volgende stap

Studenten denken nog te vaak dat ze onderzoek enkel doen voor school en niet om een bijdrage te leveren in hun zorgpraktijk. Wij denken echter dat als we het afstudeeronderzoek anders organiseren en begeleiden, studenten wel degelijk kunnen ervaren dat hun onderzoek ertoe doet. Dit artikel presenteert een tweejarige pilot waarin onderzocht is wat afstudeeronderzoek met studentgroepen en onderzoekslijnen kan opleveren voor de praktijk. lees verder »

Effectiviteit van simulatietraining in de psychiatrie

Verpleegkundigen staan in de frontlinie van de geestelijke gezondheidszorg, maar hebben vaak beperkt toegang tot specialistische psychiatrische opleidingsmogelijkheden. Simulatietraining is bij veel specialisaties effectief gebleken bij bijvoorbeeld het verbeteren van medische fouten beheren, patiëntveiligheid en teamwork. lees verder »

Werkstudent tijdens de COVID-19-pandemie

Tijdens de corona-pandemie zijn op veel plaatsen studenten ingezet om tekorten in de verpleging tegen te gaan. Zo ook in Spanje. Bij de European University of Madrid is een kwalitatief verkennend onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor het opleiden van verpleegkundigen tijdens de pandemie. lees verder »

Portretfoto (kleur) Mieke Brouwer en Ben Princen
De ontmoeting

Samenwerken rondom stages zorgt voor afstemming

Ben Princen is docent verpleegkunde en stagecoördinator bij de Hogeschool Utrecht; Mieke Brouwer is senior opleider/adviseur bij de UMC Utrecht Academie. Zij werken intensief samen bij het organiseren van stages. lees verder »

Column

Etiket

In mijn rol als docent en kwartiermaker van de praktijkleerroutes hoor ik steeds vaker dat de bereidheid van vakmensen op de werkvloer om werkbegeleider te zijn van mbo-studenten sterk is afgenomen. Wat ontzettend jammer is, want de student leert zoveel van deze vakmensen op de werkvloer. Zij bezitten immers het vakmanschap. lees verder »

Opruimen

Het afgelopen jaar heb ik veel opgeruimd. Verhuizing uit een huis waar ik bijna vijftien jaar gewoond heb én verandering van baan maakten dat ik al mijn boeken en papieren weer een keer door mijn handen heb laten gaan. lees verder »

Best practices

Wetenschappelijke integriteit in het hbo-onderzoeksonderwijs

In 2018 is de nieuwe versie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit gelanceerd (NWO, 2018). Ook de Vereniging Hogescholen onderschrijft deze code. Maar wat betekent dit voor het onderzoek dat studenten verrichten? Waar liggen verantwoordelijkheden voor het naleven van de gedragscode? En hoe kan dit geïmplementeerd worden binnen het onderwijs? lees verder »