Nieuws

april 2019

Professionalisering van CNIO's gewenst

Steeds meer verpleegkundigen zetten zich in voor de technologische ontwikkelingen in de zorg. Deze Chief Nursing Information Officers (CNIO’s) en het CNIO Netwerk Nederland hebben de behoefte om hun positie verder te versterken.

Het ministerie van VWS, V&VN en Nictiz vinden de versterking van de positie van de CNIO ook essentieel, omdat zij deze functionaris beschouwen als onmisbaar voor verdere verbinding tussen (informatie)technologie en zorg. 

Niet alleen voor ziekenhuizen
Op dit moment zijn er 21 verpleegkundigen actief als CNIO. Zij vormen een schakel tussen IT, werkvloer en bestuur. Tot nu toe is de CNIO-functie met name bekend in ziekenhuizen, maar het CNIO Netwerk ziet ook de noodzaak voor andere zorginstellingen.

Roadmap
Om de verdere professionalisering te ondersteunen, hebben het CNIO Netwerk en Nictiz een roadmap met tien actiepunten opgesteld. Op organisatieniveau is bijvoorbeeld het formaliseren van een generiek functieprofiel een mijlpaal, op regionaal niveau verbinding leggen met ketenorganisaties en RSO's en op nationaal niveau het aanstellen van CNIO's buiten het ziekenhuis. De realisering van de actiepunten wordt gemonitord in nauwe samenwerking met V&VN en VWS.

Meer informatie over:

het versterken van de positie van CNIO's


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.