Nieuws

februari 2019

Boekje bij beginnende dementie

Het boekje ‘Spreken over vergeten’ helpt zorgprofessionals en naasten om tijdig in gesprek te gaan over de wensen en voorkeuren van mensen met beginnende dementie. Professionals leren de persoon met dementie zo beter kennen.

Het eerste deel van het boekje lijkt op een levensboek. Hier kunnen mensen met dementie allerlei informatie over zichzelf opschrijven: over hun leven, familie, hobby’s en zaken waar ze trots op zijn. Het tweede deel gaat over wensen en voorkeuren, zoals de manier waarop zij hun leven het liefste leiden, mensen die belangrijk voor hen zijn. In het laatste deel komen toekomstige beslissingen aan bod, bijvoorbeeld over wettelijke vertegenwoordiging en medische behandelingen.

Tijdig nadenken
'Voor mensen met beginnende dementie en hun naasten is het belangrijk om na te denken over het leven en hun wensen op een moment dat zij dat nog kunnen’, zegt Paul-Jeroen Verkade, regiomanager en casemanager dementie bij Geriant. Het boekje ‘Spreken over vergeten’ helpt daarbij. Het is gemaakt binnen een Memorabel-project van ZonMw

Positieve effecten
Het Nivel deed onderzoek naar de bruikbaarheid en het effect van het boekje. De voorlopige resultaten laten zien dat zowel professionals als naasten vinden dat het boekje bijdraagt aan het beter leren kennen van de persoon met dementie.

Lees ook in O&G

E-learning over dementie voor studenten 

Meer informatie over:

het boekje ‘Spreken over vergeten’


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.