Nieuws

februari 2019

Lijden studenten onder hoge prestatiedruk?

Op initiatief van Unicef Nederland starten de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en Stichting Alexander een onderzoek naar het welzijn van jongeren in Nederland. Jongeren zijn betrokken bij de onderzoeksopzet en -uitwerking.

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste jongeren van Europa, zo bleek uit het HBSC-onderzoek, dat geleid wordt door onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Tegelijkertijd zijn er steeds meer signalen dat het mentaal welzijn van jongeren in Nederland onder druk staat. Stress als gevolg van hoge prestatiedruk, depressiviteit, eenzaamheid en faalangst lijken steeds meer voor te komen. Mogelijk door de complexe maatschappij, die veel van kinderen eist op intellectueel, sociaal en maatschappelijk gebied.

Lenen stressvol?
Onlangs bleek uit een ander onderzoek (van Motivaction) dat studenten met een lening meer prestatiedruk en psychische problemen ervaren dan studenten zonder lening. De problemen worden groter naarmate het leenbedrag van de student stijgt. De helft van de ondervraagde studenten mét een lening zegt zich minimaal een keer per week overdag extreem vermoeid te voelen. Bovendien laten vier op de tien lenende studenten uit geldgebrek sociale activiteiten aan zich voorbijgaan.

Lees ook in O&G

Hoe overleef ik de eerste stage? 

Meer informatie over:

het onderzoek naar mentaal welbevinden 

AD-berichtgeving over het Motivaction-onderzoek


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.