Nieuws

februari 2019

Nieuw beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Er is een nieuw beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialist. Daarin ligt steeds meer de nadruk op de rol van de VS als regievoerend behandelaar (regiebehandelaar).

Ook is het aantal specialismen teruggebracht van vijf naar twee: algemene gezondheidszorg (AGZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daarnaast zijn er diverse expertisegebieden.

Vijf bekwaamheden
Er zijn vijf bekwaamheden vastgelegd in het beroepsprofiel: het diagnosticeren en behandelen op grond van beoogde zorguitkomsten, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en de resultaten ervan toepassen, onderwijzen en opleiden, het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en het tonen van leiderschap.

Nieuw beroep
Het beroep bestaat formeel nog niet zo lang; vorig jaar werd de zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist opgenomen in de Wet BIG. Een mijlpaal voor de 3600 geregistreerde verpleegkundig specialisten.

Lees ook in O&G

Verpleegkundig specialist: assistent van de dokter of topper in de verpleegkunde?

Meer informatie over:

het nieuwe beroepsprofiel


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.