Nieuws

februari 2019

Aanpak personeelstekorten: professionals merken geen verschil

Na een jaar vol initiatieven om de personeelstekorten in de zorg aan te pakken, zien verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk helaas nog geen verbetering, zo blijkt uit een herhaalonderzoek onder bijna 17.000 leden van V&VN.

Slechts 3 procent merkt dat de werkdruk is afgenomen; 69 procent zegt dat de werkdruk in het afgelopen jaar juist hoger is geworden. De roep om een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden zwelt aan, net als de behoefte aan meer waardering, inspraak en zeggenschap. Een groeiende groep geeft aan de zorg te willen verlaten.

Uitstroom
Sonja Kersten, directeur van V&VN: ‘(…) Er wordt veel gedaan om nieuwe mensen te vinden, maar dat zet te weinig zoden aan de dijk als er tegelijkertijd sprake is van een torenhoge uitstroom. Want als die nieuwe medewerkers weer pijlsnel de zorg verlaten – omdat er te weinig begeleiding is, omdat ze taken moeten uitvoeren waar ze niet voor zijn opgeleid – dan ben je aan het dweilen met de kraan open.’

Stem laten horen
Kersten adviseert verpleegkundigen en verzorgenden om vaker hun stem te laten horen; zij weten immers als geen ander wat op de werkvloer werkt en wat niet. Ook zouden werkgevers het werk aantrekkelijker moeten maken, met minder administratieve rompslomp, meer waardering en meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Politiek Den Haag
Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer is de ledenpeiling uitgebreid besproken door parlementariërs en inhoudelijk deskundigen.

Meer informatie over:

de ledenpeiling 

het gesprek in de Tweede Kamer 


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.