Nieuws

januari 2019

Big-registratie valt niet mee voor vluchtelingen

Hoogopgeleide vluchtelingen komen moeilijk aan een baan in de zorg. Volgens Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is het een lang en bureaucratisch proces om in het BIG-register te komen. Het CIBG herkent de problematiek enigszins.

Mardjan Seighali, directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, vertelt dat 60 procent van de 120 studenten die zij begeleidt voortijdig afhaakt wegens de complexiteit. Dit, omdat het te veel moeite kost om de procedure te doorlopen, de gemeente geen toestemming geeft voor het volgen van een opleiding naast een uitkering of omdat een meeloopstage niet beschikbaar is door de werkdruk in de zorg.

Drie jaar bezig
Onlangs berichtte Een Vandaag over de Iraanse verloskundige Hanieh Ghodsi. Zij probeert al drie jaar een baan of stage in de zorg te krijgen. De procedure voor de BIG-registratie duurt echter lang door de bureaucratie.

Advieswijzer
Op de website van Zorgvisie zegt het CIBG de problematiek enigszins te herkennen. ‘Omdat wij weten dat het soms – zeker door mensen van buiten Europa – als lastig wordt ervaren welke procedure van toepassing is, hebben wij een advieswijzer gemaakt.’ De organisatie stelt dat de voorlichtingsbijeenkomsten en de website voldoende informatie bieden op vragen van hoogopgeleide vluchtelingen.

Meer informatie over:

de problemen van statushouders en de reactie van het CIBG


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.