Nieuws

januari 2019

Richtlijn seksueel functioneren in de maak

Veel zorgprofessionals vinden het moeilijk om met patiënten te praten over veranderd seksueel functioneren. Daarom werkt V&VN aan een richtlijn.

Annemarie Verwoerd, verpleegkundig specialist in Dialyse Centrum Apeldoorn, is betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn. ‘Het onderwerp zit in de taboesfeer, zowel bij de patiënt als bij de zorgverlener’, stelt ze. ‘(…) Vraag negen in de anamnese volgens Gordon, die de dialyseverpleegkundige afneemt, gaat over seksualiteit. Mijn ervaring is dat deze vraag vaak wordt overgeslagen. Als de patiënt er zelf over begint wordt het onderwerp besproken, anders meestal niet.’

Pijn
Gusta de Vries (49), verpleegkundig specialist in het Maasstad Ziekenhuis en bestuurslid van V&VN Pijnverpleegkundigen, ziet veel verschillende patiënten die langer dan drie maanden chronische pijn hebben. Dat kan invloed hebben op het seksueel functioneren. De Vries hoopt dat de richtlijn helpt dit bespreekbaar te maken en ook dat er aandacht komt voor patiënten van verschillende culturele achtergronden.

Meedenken?
Om verpleegkundigen en verzorgenden te helpen bij het signaleren en bespreekbaar maken van veranderd seksueel functioneren en om ze handvatten te geven voor het interveniëren, is V&VN bezig met een richtlijn over dit onderwerp. De werkgroep is al gestart, maar meedenken kan nog via: richtlijnen@venvn.nl.

Meer informatie over:

de richtlijn-in-wording


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.