Nieuws

januari 2019

Wijkverpleegkundige zichtbaarder en beter toegerust?

SER-voorzitter Mariëtte Hamer en hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans blikken op de website van ZonMw uitgebreid terug op de opbrengsten van het programma 'Zichtbare schakel'. Zoals de leernetwerken.

Het project 'Zichtbare schakel' ging zo'n tien jaar terug van start. Met het geld van de motie van toenmalig PvdA-fractieleider Hamer werden tussen 2009 en 2013 projecten opgestart die de wijkverpleegkundige in de wijk zichtbaarder moesten maken. Daarna volgde het programma ‘Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen’. Het accent lag op het toerusten van wijkverpleegkundigen voor hun nieuwe taken: zelf indiceren van zorg, samenwerking binnen en buiten het team wijkverpleging en het ondersteunen van zelfredzaamheid en eigen regie bij cliënten.

Opbrengsten
Een van de opbrengsten van het programma is de opzet van de ambassadeurstrajecten voor wijkverpleegkundigen en verzorgenden, een leiderschapsprogramma bedoeld om de mondigheid van de beroepsgroep te vergroten. Een andere opbrengst zijn de leernetwerken, waarin teams uit beroepsonderwijs en praktijk intensief samenwerken en van elkaar leren.

Knelpunten
Toch zijn er zeker nog knelpunten. Bijvoorbeeld het feit dat de bekostiging van de activiteiten van de wijkverpleging uit drie verschillende wetten komt - Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg. Mede daardoor blijkt preventie maar moeizaam een plek te krijgen in de wijk. Ook is de vraag hoeveel ruimte er eigenlijk is voor de professionaliteit van de wijkverpleegkundige.

Lees ook in O&G

Wat leveren leernetwerken docenten en wijkverpleegkundigen op? 

Meer informatie over:

de terugblik op de opbrengsten en knelpunten van 'Zichtbare schakel'


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.