Nieuws

januari 2019

Europese samenwerking rondom basisvaardigheden

Onder de titel 'Older people: Improving health and social care' verscheen onlangs een boek over basisvaardigheden voor studenten zorg & welzijn die met ouderen gaan werken. Het boek is het resultaat van een samenwerking tussen 26 universiteiten en hogescholen vanuit 25 Europese landen.

Het boek bevat bijdragen van 31 lectoren, onderzoekers en docenten. In Nederland werkten onder meer de Hanzehogeschool, het UMCG/RUG en NHL Stenden eraan mee. In het eerste deel staat een overzicht van de vergrijzing en healthy ageing in Europa, de veranderende zorgvraag en trends in zorg en welzijn voor ouderen. Het tweede deel bevat een aantal basisvaardigheden voor professionals die werken met ouderen, rijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Onvoldoende aandacht voor ouderenzorg
Binnen bachelor- en masteropleidingen is momenteel te weinig aandacht voor het werken met ouderen. Maar een klein deel van de studenten kiest voor de ouderenzorg. In de praktijk echter krijgen de meeste zorg- en welzijnsstudenten toch met de oudere doelgroep te maken. Het aantal ouderen neemt enorm toe, de zorgvraag verandert, er is sprake van multi-problematiek. Dit vraagt andere manieren van werken.

Meer informatie over:

het Europese samenwerkingsproject en het boek 


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.