Nieuws

januari 2019

Jo Visser Award voor Mieke Hollander

Eind november 2018 werd tijdens het landelijke congres Een Nieuwe Generatie Ouderenzorg in het NBC te Nieuwegein de jaarlijkse Jo Visser award uitgereikt aan Mieke Hollander.

De Jo Visser award is bedoel om het gedachtegoed van oprichtster Jo Visser te eren en werd voor de zevende keer uitgereikt. De wisselbokaal in de vorm van een pauw staat voor trots en waardigheid en gaat gepaard met een geldprijs van vijfduizend euro. Hiermee kan de prijswinnaar een project ondersteunen dat bijdraagt aan betere kennis en beeldvorming over (werken in de) ouderenzorg.

Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs®
Mieke Hollander is initiatiefnemer en projectleider van het traject Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs. Hierin hervormen drie zorgorganisaties in de regio Leiden (ActiVite, DSV|verzorgd leven en Topaz) hun zorg- en welzijnsopleidingen, samen met twee onderwijsinstellingen. In december ondertekenden de drie zorgorganisaties hiertoe twee samenwerkingsovereenkomsten: een met mboRijnland en een met LOI Hogeschool.

Inzet voor kwetsbare wensen
Voorzitter Jenneke van Pijpen en oud-bestuurslid Trudie Siegerink van het Jo Visser fonds reikten de prijs uit aan een verraste Mieke Hollander. Jenneke van Pijpen noemde Mieke een voorbeeld van iemand die zich, net als boegbeeld Jo Visser, niet klein laat krijgen bij tegenslag en zich met hart en ziel inzet voor de kwetsbare mens om wie het uiteindelijk draait.

Meer informatie over:

de uitreiking van de Jo Visser award 

het project Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.