Nieuws

januari 2019

Kennisagenda Wijkverpleging

In december 2018 presenteerden de Hogeschool Utrecht, V&VN en het Wetenschappelijk College Verpleegkunde samen de Kennisagenda Wijkverpleging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten aan het ministerie van VWS.

Deze kennisagenda is een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in de wijkverpleging. De inhoud bestaat uit zestien geprioriteerde vragen die allemaal zijn aangedragen door de beroepsgroep. Deze vragen zijn ingedeeld naar drie pijlers: beroepsinhoud, organisatie van de zorg en beroepsontwikkeling. De vragen gaan over onderwerpen als preventie, indicatiestelling, psychische zorg, leiderschap, technologie en wijkgericht werken. 

Hoe verder?
V&VN, het Wetenschappelijk College Verpleegkunde en de Wetenschappelijke Tafel Wijkverpleging (in oprichting) gaan gezamenlijk met de kennisagenda aan de slag: door onderzoeken uit te zetten, richtlijnen te ontwikkelen of door bestaande kennis bij zorgprofessionals te brengen. De kennis die zo wordt opgedaan, helpt wijkverpleegkundigen om kwalitatief goede zorg te leveren. 

Leernetwerken
Het 'nieuwe werken in de wijk' vraagt van wijkverpleegkundigen (en verpleegkundedocenten) dat ze relevante competenties (verder) ontwikkelen. Ook Leernetwerken Wijkverpleging dragen hieraan bij. 

Lees ook in O&G

Wat leveren leernetwerken docenten en wijkverpleegkundigen op?

Meer informatie over:

de Kennisagenda 


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.