Nieuws

januari 2019

Nieuw: Nursing Science Nijmegen

In Nijmegen is een nieuw gezamenlijk platform opgericht voor het verbinden van de krachten op het gebied van verpleegkundig onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg: Nursing Science Nijmegen.

Het HAN Kenniscentrum Duurzame Zorg en IQ Healthcare Radboudumc werken hierin samen met regionale en landelijke gezondheidsinstellingen en met (internationale) onderzoeksnetwerken. ‘De samenwerking in het netwerk biedt veel mogelijkheden voor de combinatie en uitvoering van praktijkgerichte en wetenschappelijke onderzoeken, projecten en activiteiten', stellen Lilian Vloet  (HAN-lector Acute Intensieve Zorg) en Hester Vermeulen (hoogleraar Verplegingswetenschap bij Radboudumc en IQ Healthcare) als betrokken eerste contactpersonen.

Plannen
De plannen, in samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, zijn onder meer: gezamenlijke refereerbijeenkomsten en andere vormen van kennisdeling organiseren, verdere samenwerking en netwerkvorming, onderzoekstrajecten en subsidieaanvragen en de verdere ontwikkeling van klinische carrièrepaden en functieprofielen.

Meer informatie over:

het nieuwe platform

plannen en activiteiten van Nursing Science Nijmegen


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.