Nieuws

januari 2019

Capaciteitsorgaan stelt: meer opleidingsplaatsen gespecialiseerd verpleegkundigen nodig

Het aantal opleidingsplaatsen voor gespecialiseerd verpleegkundigen moet fors omhoog om aan de huidige en toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen.

Dat is volgens het Capaciteitsorgaan noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er in 2024 voldoende van deze professionals zijn opgeleid. 

Waarom tekorten?
Het Capaciteitsorgaan stelt dat de verhoging van het aantal opleidingsplaatsen mede een gevolg is van het niet halen van de doelen uit het vorige advies in 2016. Ook zal de komende zes jaar een grote groep verpleegkundigen met pensioen gaan. Bovendien zal naar verwachting de zorgvraag de komende jaren stijger en steeds complexer worden. 

Standpunt V&VN
V&VN vindt dat de aandacht voor het opleiden van verpleegkundigen veel sterker moet toenemen om nu en in de toekomst voldoende en goed gekwalificeerde (gespecialiseerde) verpleegkundigen te hebben. Dat vraagt om extra inspanning van zowel zorginstellingen die het opleiden van medewerkers faciliteren, als ook van zorgprofessionals die cursisten en stagiaires begeleiden. Opleiden en (werk)begeleiding zijn onderdeel van het beroep - niet iets daarnaast - en behoort in de dagelijkse werkzaamheden een volwaardige plek te krijgen, zo vindt V&VN.

Lees ook in O&G

Congres voor opleiders in de zorg over leren in het werk

Meer informatie over:

het advies van het Capaciteitsorgaan

de reactie van V&VN


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.