Nieuws

oktober 2018

Dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Op 10 september vond de kick-offbijeenkomst plaats van het programma ‘Samen kom je verder’. Het programma werkt de komende drie jaar aan het verbeteren van de dementiezorg aan mensen met een verstandelijk beperking.

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen steeds vaker dementie, omdat ook zij steeds ouder worden. Goede dementiezorg aan deze mensen betekent dat betrokkenen weten dat dementie voor kan komen, in verschillende vormen, met verschillende kenmerken en een verschillend beloop. Ook is het belangrijk dat dit op tijd opgemerkt wordt, zorgvuldige diagnostiek plaatsvindt en dat hierbij door verschillende disciplines wordt samengewerkt.

Onderwijsmateriaal ontwikkelen
Het programma bestaat uit zes onderdelen: het voeren van een landelijke campagne, naasten/familieleden toerusten zodat zij meer kennis hebben en beter kunnen samenwerken met zorgverleners, toegepast wetenschappelijk onderzoek naar prevalentie en differentiaaldiagnostiek, de bestaande richtlijn ‘dementie in beeld’ actualiseren en content voor onderwijs ontwikkelen, proeftuinen binnen gehandicaptenzorgorganisaties inrichten, een regionaal samenwerkingsverband opzetten.

Uitvoerders
Het programma wordt uitgevoerd door een kernteam van KansPlus, Hanzehogeschool, NGO, Philadelphia, Vilans, Zet en een academische adviescommissie bestaande uit het UMCG, VU, Erasmus MC en de Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo).

Meer informatie over:

Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.