Nieuws

oktober 2018

SBB en Laurens ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Zorgorganisatie Laurens en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) willen samen de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk verbeteren.

Ze willen een leerklimaat scheppen, waarbinnen een leven lang leren mogelijk wordt. Ook streven ze naar een betere uitwisseling van informatie om zo de kwaliteit van de opleiding en de begeleiding op de werkplek te bevorderen. Verder gaan ze samen zorgen dat praktijkopleiders nog beter worden ondersteund. En SBB gaat Laurens ondersteunen bij het versterken van de rol als leerbedrijf.

Kwaliteit van stages en leerbanen verbeteren
Bij Laurens, een organisatie die vooral ouderenzorg aanbiedt, werken zo’n 1200 stagiaires en studenten. Samen met SBB gaat de organisatie de kwaliteit van de stages en leerbanen monitoren en kijken of en waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast wil Laurens in samenwerking met het onderwijs gaan werken met mbo-certificaten die in het diplomaregister worden bijgeschreven.

Meer informatie over:
 

Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.