Nieuws

oktober 2018

Cultuursensitieve palliatieve zorg

Binnen het project ‘In gesprek over leven en dood’ zijn en worden materialen ontwikkeld voor opleiders in het zorgonderwijs (mbo, hbo en wo).

Het project wordt uitgevoerd door Pharos, samen met andere organisaties, en gefinancierd door ZonMw. Doelen: passende zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een migratieachtergrond in hun laatste levensfase en het versterken van de eigen regie van deze doelgroep in de palliatieve zorg.

Drie onderdelen
Het project bestaat uit drie onderdelen: onderzoek naar de beleving, waarden en wensen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak van Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst, empoweren van migranten door voorlichtingsbijeenkomsten en het cultuursensitief opleiden van aankomende zorgverleners op het gebied van palliatieve zorg. Hiertoe zijn en worden diverse onderwijsmaterialen ontwikkeld.

Lees ook in O&G

Boekbespreking 'Palliatieve zorg'

Meer informatie over:
 

Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.