Nieuws

september 2018

Start Radicale Vernieuwing – Waardevol Onderwijs

In september gaat het onderwijsvernieuwings­project Radicale Vernieuwing - Waardevol Onderwijs (RV-WO) concreet van start bij een drietal zorgorganisaties.

Eén van de deelnemende zorgorganisaties is DSV|verzorgd leven. Twaalf studenten, verdeeld over drie pilotafdelingen, volgen er een nieuw opleidingstraject. ‘In de huidige opleidingen ligt te veel nadruk op het medische model. Studenten worden opgeleid om “mensen te redden”. Dat sluit niet aan bij onze doelgroep’, zegt directeur-bestuurder Gerard Herbrink. ‘Onze bewoners zijn gemiddeld 86 jaar oud, hebben een  zorgzwaartepakket vijf of zeven, ze hebben vaak dementie en verkeren in hun laatste levensfase. Je kunt ze niet meer beter maken, maar wel er voor zorgen  dat ze comfortabel zijn en voor zover mogelijk kunnen genieten. De studenten leren dus om vooral te kijken naar wat belangrijk is voor bewoners en daar hun gedrag en handelen op aan te laten  sluiten.’

Werken en leren
De drie zorgorganisaties die het initiatief hebben genomen (DSV, Activite en Topaz) hebben samenwerkingspartners gevonden in het mbo en hbo. Studenten van verschillende niveaus volgen vanaf dit najaar gezamenlijk een aantal onderdelen en werken in de praktijk. Er zijn doorlopende leerlijnen, zodat studenten makkelijk kunnen doorstromen naar een volgend kwalificatieniveau. 

Relatie met Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg
Het project RV-WO vloeit voort uit de beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg, van regels naar relaties (RVV). Beide bewegingen (RV-WO en RVV) streven ernaar de zorg zó te organiseren, dat deze van waarde is voor zorgvragers, hun naasten en zorgverleners.

Meer informatie over:
de visie 'Waarde-vol beroepsonderwijs'
Radicale Vernieuwing


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.