Nieuws

september 2018

Structurele gelden voor kennisontwikkeling ouderenzorg

Het ministerie van VWS heeft besloten om de zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) structurele financiering te verlenen.

Nederland telt zes academische netwerken ouderenzorg die al jarenlang wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in de verpleeghuiszorg en thuiszorg. In de netwerken werken onderzoekers, zorgverleners, ouderen en hun mantelzorgers, beleidsmakers en docenten van het universiteiten, hogescholen en middelbaar beroepsonderwijs samen aan concrete thema’s, zoals het verbeteren van pijnbeoordeling bij mensen met dementie, het versterken van de inbreng van verpleeghuisbewoners en hun verwanten, het voorkomen van onvrijwillige zorg en het doorontwikkelen en optimaliseren van geriatrische revalidatiezorg.

Structurele gelden
Om de slagkracht van de netwerken te vergroten, heeft het ministerie van VWS besloten ze te co-financieren met structurele gelden die oplopen en 700.000 euro bedragen per netwerk, per jaar, vanaf 2020. Dat houdt bijvoorbeeld in dat meer vaste onderzoeksmedewerkers aan universiteiten kunnen worden aangesteld en ook dat meer duobanen binnen de netwerken kunnen worden ingesteld. In die duobanen werken onderzoekers van universiteiten deels in een zorgorganisatie en zijn zorgverleners (zoals verpleegkundigen, paramedici, psychologen en artsen) deels werkzaam bij een universiteit, hbo- of mbo-organisatie. In het verlengde daarvan kan meer onderzoek worden gedaan naar thema’s die zorgverleners en ouderen zelf belangrijk vinden en wordt meteen gestart met het toepassen van nieuwe kennis in de praktijk. 

Meer informatie over:

Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.